Opiskele ulkomailla

Yhä kansainvälistyvässä maailmassa, arvostetaan opiskelijoita, jotka viettävät osan opiskeluajastaan ulkomaisessa yliopistossa.  Valtiotieteellisen tiedekunnan vahvuutena on mm. monialaisuus sekä kansainvälisyys ja opiskelijoita kannustetaan lähtemään kansainväliseen vaihtoon. Sosiaalitieteiden laitoksen oppiaineilla on laaja verkosto opiskelijavaihtoa varten, kahdenvälisten Erasmus-ohjelmien ja Nordplus-verkoston puitteissa. Kaksikielisen kandidaatintutkinnon suorittajana, erityisesti Pohjoismainen opiskelijavaihto on varteenotettava vaihtoehto:

Nordplus

Nordplus-liikkuvuus on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston Higher Education –ohjelmaa. Nordplus on tarkoitettu kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet vähintään vuoden korkeakoulussa. Tutkijaopiskelijat eivät voi hakea stipendiä. Nordplus-liikkujan ei tarvitse olla Suomen tai muun Pohjoismaan kansalainen. Ohjelma vaatii, että vaihto-opinnot luetaan kokonaisuudessaan hyväksi opiskelijan tutkintoon.

Nordplus-ohjelman kautta voi liikkua korkeakouluun tai yliopistoon Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan (mukaan lukien Färsaaret ja Grönlanti), Islantiin, Viroon, Latviaa, Liettuaan ja Ahvenanmaalle. Sekä kotiyliopiston että kohdeyliopiston tulee olla mukana samassa verkostossa. Jos ainelaitoksesi ei kuulu mihinkään verkostoon, voit hakea Nordlys-stipendiä. Nordlys-stipendillä voit opiskella myös sivuainettasi vaihdossa.

Lisää Nordplus-opiskelijavaihdosta: http://www.helsinki.fi/norden/nordplus/findex.htm sekä Nordplusverkostosta: https://blogs.helsinki.fi/socarbete-kunskapsproduktion/

Alla olevasta linkistä voit nähdä mihin yliopistoihin sosiaalityön oppiaineella on vaihtosopimukset:

http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/opiskelu/kansainvalisyys/sopimukset.htm

Kaksikielisen kandidaatintutkinnon suorittajana sinulla on oikeus hydöyntää myös Svenska social- och kommunalhögskolanin vaihto-ohjelmia, kts. lisää:

http://sockom.helsinki.fi/internationellt/index.html