Mitä kielituki sisältää?

Opiskelijat saavat yksilöllistä kielitukea ja ohjausta tarpeidensa mukaan heti opiskelun alusta aina kandidaatintutkielmaan asti omalta nimetyltä kieltenopettajalta. Kielituki integroidaan mahdollisuuksien mukaan substanssiopetukseen. Kielikeskuksen opettaja antaa mm. palautetta kirjallisista tehtävistä ja ohjaa tarvittaessa sekä valmentaa suullisiin esityksiin.

Tutkintoon kuuluvan toisen kotimaisen kielen kurssin lisäksi Kielikeskus tarjoaa kolme ns. kielitukikurssia, joista opiskelijat saavat erikseen opintopisteitä. Näiden kurssien sisältö räätälöidään substanssiopetuksen ja opiskelijoiden toivomusten pohjalta.

Kielituen kolme pääkohtaa:

  • Opettaja tavoitettavissa opiskelijoiden tarpeiden mukaan
  • Opiskelija tulee vastaanotolle ja juttelee opettajan kanssa (käy esim. oppimispäiväkirjaa läpi tai lähettää tekstinsä kommentoitavaksi)
  • Käytännön kieliohjausta ja valmentamista suullisiin esityksiin
Kielitukikurssit:

♦ Johdanto monikielisiin opintoihin (2 op) suoritetaan ensimmäisenä opiskeluvuotena. Se voi olla esimerkiksi oppimispäiväkirja, jota kirjoitetaan ruotsinkielisen luentosarjan aikana.

♦ Käytännön kieliharjoitukset (1-2 op) ovat suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden sisällöstä ja suoritusaikataulusta sovitaan erikseen opiskelijoiden kanssa.

♦ Akateeminen kirjoittaminen ruotsiksi (2-3 op). Kurssilla luetaan ja kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä, analysoidaan ja keskustellaan niistä sekä valmistaudutaan kirjoittamaan kandidaatintutkielma (kaksikielisessä tutkinnossa opiskelijan EI tarvitse kirjoittaa kandidaatintutkielmansa ruotsiksi, mutta saa halutessaan tehdä sen).

Opiskelija suorittaa kielikeskuksen kielitukikursseja osana yleis- ja sivuaineopintojaan.

Toisen kotimaisen kielen kurssi kannattaa suorittaa heti ensimmäisenä syksynä. Sama opettaja antaa kielitukea koko opiskelun ajan aina tarvittaessa. Sosiaalityön opiskelijoiden oma kieltenopettaja on yliopistonlehtori Anna Koivusalo (kts. Kielikeskuksen yhteystiedot) HUOM! Kevätlukukaudella 2014 periodilla 3, kieltenopettajan toimii Lis Auvinen, kts. kohta kielituen yhteystiedot.