Kurssikerta 1 – Tutustumista QGIS-ohjelmistoon

Ensimmäisellä kurssikerralla tutustuttiin Qgis-ohjelmiston perustoimintoihin ja toimintalogiikkaan. Qgis oli itselleni syksyn Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä -kurssilta tuttu, mutta huomasin unohtaneeni lähestulkoon kaiken silloin oppimani. Tämä on selvästi taito, jonka ylläpitäminen vaatii säännöllistä harjoittelua.

Harjoittelimme tunnilla ohjelman käyttöä luomalla kartan Itämeren alueen typpipäästöistä (kuva 1). Kartasta tuli mielestäni visuaalisesti tyydyttävä, mutta aineistoa tuntemattomalle lukijalle voi jäädä epäselväksi, minkä mittakaavan päästöistä on kyse, kun legendasta ei selviä yksikköä.

Kuva 1: Itämeren typpipäästöt valtioittain

Kotitehtävä Qgis:llä ei olisi minulta onnistunut ilman opiskelutovereiden apua, mutta onneksi löytyi muita kurssilaisia, joilta kysyä neuvoja. Kotona valitsin kolmesta tehtävästä vaikeustasoltaan helpoimman ja tein kartan, josta nähdään syntyvyys Suomessa kuntakohtaisesti (kuva 2). Karttaa tulkitsemalla voidaan todeta, että Suomessa vain muutamassa kunnassa lapsia syntyy enemmän, kuin mitä luonnollinen poistuma on. Kartta on visuaalisesti selkeä, mutta ehkä toisenlaiset värivalinnat olisivat kuvanneet ilmiötä vielä selkeämmin. Esimerkiksi negatiivinen syntyvyys viileällä sinisellä ja positiivinen lämpimällä värillä.

Kuva 2: Syntyvyys Suomessa kunnittain 2021

Olen molempiin karttoihin kohtalaisen tyytyväinen, mutta koen että kummassakin olisi vielä parantamisen varaa. Kuten moni muukin blogissaan mainitsee, tuntuivat ensimmäisen viikon harjoitukset vielä todella haastavilta. Esimerkiksi Joonas Lipponen ja Iina Kiikeri (kurssikerta 1) tuskailivat samojen aiheiden äärellä kuin itsekin.

Huomasin tehtäviä tehdessä, kuinka tärkeää olisi aloittaa kotitehtävät pian kurssikerran jälkeen. Jatkossa yritän pysyä paremmin aikataulussa, jotta tunnilla harjoitellut asiat muistuisivat kotona mieleen. Lisäksi huomasin, kuinka hyödyllistä on kysyä rohkeasti apua muilta kurssilaisilta ja keskustella yhdessä haastavista tehtävistä.

Viittaukset

Joonas Lipponen, 2023, blogissaan https://blogs.helsinki.fi/joblippo/

Iina Kiikeri, 2023, blogissaan https://blogs.helsinki.fi/iinakiik/