Kurssikerta 3 – Tietokantojen yhdistäminen

Kolmannella kerralla opittiin erittäin hyödyllinen taito, kun yhdistelimme tietokantoja. Samalla opin myös tallennusmuodon tärkeyden, sillä tallensin kaiken tunnilla tehdyn sellaiseen muotoon, joka ei enää myöhemmin avautunutkaan. Siispä jouduin tekemään kaiken uudestaan kotona, mikä tuotti näillä taidoilla suuria haasteita. Onneksi vertaistukea ja apua tehtäviin löytyi Lucaksen (Yoni 2023) erinomaisesta blogista.

Afrikasta sain aikaan kuvan 1 mukaisen kartan, jossa näkyy vihreällä konfliktit, vaaleanpunaisella timanttikaivokset ja violetilla öljykentät. Kartan visuaalista puolta olisi voinut muokata paremmin kuvaavaksi. Toisessa kuvassa esimerkki yhdistetystä tietokannasta, johon on laskettu öljykenttien määrä valtioittain.

Kuva 1
Kuva 2

Tietokannoista löytyvillä tiedoilla olisi ollut mahdollista tarkastella esimerkiksi konfliktien jakautumista eri vuosille ja sen yhteyttä muista lähteistä löytyvään tietoon valtioiden poliittisesta tilanteesta. Mielenkiintoista olisi internetkäyttäjien lukumäärän yhteys alueella esiintyvään varallisuuteen (öljy ja timantit). Myös timanttikaivosten ja öljykenttien vaikutusta valtion alueella tapahtuviin konflikteihin voisi koettaa vertailla näillä tiedoilla. Tällöin tosin johtopäätelmien tekoon tarvittaisiin myös lisätietoa muista muuttujista.

Kurssikerran soveltava itsenäistehtävä tulva-alueista osoittautui haastavaksi. Tämä toinen kerta oli kylläkin ensimmäistä huomattavasti helpompi ja sain pienen taistelun jälkeen tehtyä onnistuneen kartan! (kuva 3) Kartasta näkee, että suuri tulvariski keskittyy erityisesti vähäjärvisille alueille. Alueet, joilla järvisyys on suurta, ei tulvariskiä esiinny juuri ollenkaan.

Kuva 3

 

 

Viittaukset

Lucas Yoni, 2023 blogissaan Viikko 3: Ollaan vasta raapaistu pintaa – Geoinformagic 🌐 (helsinki.fi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *