Opintoasiat

Sosiaalitieteiden kandiohjelman opintosuuntakohtaiset aineopinnot 2017-2020 on nyt julkaistu. PDF-tiedostossa on nähtävissä kurssikorvaavuudet vanhan ja uuden tutkintorakenteen välillä: Yhteiskuntapolitiikan opintosuuhtakohtaiset aineopinnot (ops 2017-2020).

Uudet tutkintovaatimukset astuvat voimaan 1.8.2017, minkä jälkeen vanhojen tutkintovaatimuksien mukaisia kursseja ei enää järjestetä.

Opintokokonaisuuksista (perus-, aine- ja syventävät opinnot) on suositeltavaa hakea kokonaisuusmerkintä mahdollisimman pian kokonaisuuden suorittamisen jälkeen. Ohjeet kokonaismerkintöjen hakemiseen Flammasta.

Elokuussa 2017 voimaan astunut opinto-ohjelma on nähtävissä WebOodissa.

Lisätietoja tutkintouudistuksesta ja muista opintoasioista antaa hallituksen opintovastaava Amanda Kallio : amanda.kallio (at) helsinki.fi