Työelämä

Stigma ry pyrkii auttamaan opiskelijoita tutustumaan mahdollisiin tulevaisuuden työpaikkoihin järjestämällä mm. excursioita virastoihin, kiinnostaviin yrityksiin tai valtion laitoksiin. Avoimista työpaikoista ja harjoitteluista voi saada tietoa joko sähköpöstilistalta tai laitoksen ilmoitustauluta. Lisätietoa voit saada hallituksen työelämä- ja alumnivastaavalta.

Mihin yhteiskuntapoliitikot sitten työllistyvät?

Yhteiskunta- tai sosiaalipolitiikkaa lukeneet ovat päätyneet töihin miltei kaikille yhteiskuntamme sektoreille sekä kansainvälisiin tehtäviin. Alansa kriittiset asiantuntijat ovat päteviä työskentelemään muun muassa seuraavilla aloilla ja nimikkeillä.

Julkisella sektorilla ammattinimikkeitä ovat olleet vaikkapa erikoistutkija, erikoissuunnittelija, ylitarkastaja, sosiaalijohtaja, kehittämispäällikkö, projektipäällikkö ja sijoittumiskohteina muun muassa eri ministeriöt ja virastot. Myös toimittajien ja tiedottajien ammattinimikkeillä toimii yhteiskuntapolitiikasta valmistuneita.

Yksityisellä puolella yhteiskuntapoliitikkoja on toiminut esimerkiksi konsulttifirmoissa ja markkinatutkimuslaitoksissa tutkijoina ja tutkimuspäälliköinä sekä muun muassa henkilöstöpäälliköinä ja vastaavina. Jotkut ovat myös perustaneet omia yrityksiä näille aloille.

Kolmannella sektorilla yksityisen ja julkisen välillä oppiaineestamme valmistuneita on tavattu verraten paljon tutkimus- ja kehittämispäälliköinä sekä koulutussihteereinä.

Jos taas ura kansainvälisillä foorumeilla kiinnostaa, yhteiskuntapolitiikka on myös silloin pätevä valinta. Edellä mainituilla nimikkeillä on yhteiskuntapoliitikkoja työllistynyt myös EU:n virastoihin, YK:n alaorganisaatioihin, kehityshankkeisiin sekä kansainvälisiin konsultti- ja asiantuntijafirmoihin.

 

Katso lisäksi:

Koko yliopiston yhteiset ura- ja rekrytointipalvelut

Akateemiset rekrytointipalvelut

 

Joitakin alamme ammattiliittoja:

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Korkeasti koulutettujen etujärjestö Akava

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry