Matematiikkakerhot-verkkokirja

Matematiikan iltapäiväkerhojen tavoitteena on tarjota onnistumisen elämyksiä ja positiivisia kokemuksia kaikille. Kerhoissa tutustutaan matematiikkaan toiminnallisesti esimerkiksi leikkien, pelaten, askarrellen ja pulmatehtäviä pohtien. Tarkoituksena on innostaa matematiikan pariin ja tuoda esille matematiikan monipuolisuutta ja opetussuunnitelman ulkopuolisia sisältöjä. Matematiikka ei ole pelkästään laskemista, vaan se vaatii luovuutta ja monipuolista ongelmanratkaisukykyä.

Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskus (osa LUMA-keskus Suomea) on järjestänyt matematiikan iltapäiväkerhoja jo useiden vuosien ajan. Resursseista johtuen kerhotoiminta on ollut varsin paikallista ja keskittynyt lähinnä pääkaupunkiseudulle. Kerhotoiminnalle olisi kuitenkin tarvetta myös muualla Suomessa ja siksi hyväksi todetut kerhokokonaisuudet on koostettu verkkokirjaksi.

Tähän verkkokirjaan on koostettu vuosina 2016-2017 järjestettyjen matematiikkakerhojen kerhoraportit. Raporttien on tarkoitus tarjota lukijoille ideoita ja valmiita toimintamalleja matematiikkakerhojen järjestämiseksi itsenäisesti. Voit hyödyntää materiaaleja myös muuhun kouluopetukseen. Kerhoraportit ovat Tiedekasvatuskeskuksen kerhonohjaajien laatimia heidän itse suunnittelemiensa kerhojen pohjalta. Verkkokirjan on koostanut Emma Karjalainen.

Verkkokirja on koostettu osana “Matematiikan iltapäiväkerhot” -hanketta, jota Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on tukenut. Hanke toteutettiin vuosina 2015-2017.

Verkkokirja

0. Matematiikkakerhot-verkkokirjan sisällys
1. Johdanto
Erilaista matikkaa
Geometriaa ja muuta mukavaa
Ihan pihalla
Jännittävä matematiikka
Leikkisä matematiikka
Matematiikka kulttuurissa ja viihteessä
Matematiikka maailmankaikkeudessa
Math Detectives
Matikkaetsivät
Mukava matematiikka
Oivaltavaa matematiikkaa
Salapoliisikerho 1
Salapoliisikerho 2
Sovellettua matematiikkaa
Tutkivaa matematiikkaa

Kerhokäytännöistä

Matematiikan iltapäiväkerhoja on järjestetty pääkaupunkiseudulla Helsingin, Espoon ja Vantaan koulujen omissa tiloissa. Kerhot ovat olleet kuuden viikon mittaisia kokonaisuuksia ja yksi kerho on kokoontunut kerran viikossa puolentoista tunnin ajan koulupäivän jälkeen.

Kerhojen osallistujamäärä on vaihdellut kymmenen molemmin puolin, mutta 20 on ollut maksimi. Yhdessä kerhossa on ollut osallistujia yhdeltä, kahdelta tai kolmelta luokka-asteelta. Joissakin pienemmissä kouluissa osallistujia on voinut olla neljältä tai useammalta luokka-asteelta, mutta suosituksena on, että kerhoon osallistuisi oppilaita maksimissaan kolmelta peräkkäiseltä luokka-asteelta. Joissakin kerhoissa on varattu aikaa välipalan syömiselle ja näissä tapauksissa välipala on ollut omakustanteinen.

Virtuaalikerhomateriaaleja

Tutustu myös Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen ja LUMA-keskus Suomen virtuaalikerhomateriaaleihin: