Tietokirjallista asiaa

Tervetuloa Tiedonkerronta-tutkimushankkeen kotisivulle! Tarkastelemme tietokirjallisuutta kirjoitettuna vuorovaikutuksena ja dialogisena toimintana. Meitä kiinnostavat erilaiset tietotekstien esitystavat ja vuorovaikutuksen keinot: kertomukset, tekijän läsnäolo, selittäminen yms.

Teoreettinen perustamme on kielitieteellisessä diskurssintutkimuksessa, mutta hyödynnämme myös kirjallisuudentutkimuksen työkaluja.