”Kertomuksen keinoin” ‒ uusi kirja tarinallisuudesta mediassa ja tietokirjallisuudessa

Tiedonkerronta-hankkeessa toimitettu artikkelikokoelma Kertomuksen keinoin: tarinallisuus mediassa ja tietokirjallisuudessa (Gaudeamus) julkaistiin maaliskuun lopussa. Kielen- ja kirjallisuudentutkijoiden yhteistyönä laadittu teos kuvaa journalististen ja tietokirjallisten kertomusten moninaisuutta. Teos tarjoaa välineitä kertomusten käsittelyyn ja ymmärtämiseen niin tutkijoille, kirjoittajille kuin opettajillekin.

Teos analysoi toimittajien ja tietokirjailijoiden suosimia ‒ ja oppaissa heille suositeltuja ‒ kerrontatekniikoita. Se korostaa myös tarinankerronnan etiikkaa ja kriittistä medialukutaitoa. Miksi yksittäistapaus tuodaan julkisuuteen? Mitä tarkoituksia kertomukset voivat palvella laajemman tekstin osana? Miten ja missä määrin tosikertomus on mahdollista erottaa sepitteestä? Lisäksi teos  tarkastelee ja pohtii tieto- ja kaunokirjallisuuden rajan sumenemista ‒ vaikutteet kulkevat nykykirjallisuudessa yhä tiheämmin molempiin suuntiin.

Voit tutustua teokseen Gaudeamuksen sivustolla.