Toteemi-hankkeessa luodaan tehostettuja rakenteita ja toimintatapoja vahvistamaan korkeakouluopiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä sekä työllistyvyyttä.

Helsingin yliopisto on mukana Toteemi-hankkeessa, joka toteutetaan 16 ammattikorkeakoulun sekä kahden yliopiston yhteistyönä vuosien 2017–2019 aikana. Hanketta koordinoi Haaga-Helia, ja sen rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö.

DigiToteemi-osahankkeen tavoitteet liittyvät  oppimisympäristöjen modernisointiin ja uusien pedagogisten ratkaisujen hyödyntämiseen tutkimusperustaisesti. Osatoteutuksessa tutkitaan, miten digitalisaatio edistää oppimista ja miten se purkaa opiskelun esteitä. Tämän ohella selvitetään, millaista digitaalista osaamista opettajalta työelämässä edellytetään. Tavoitteena on tukea opettajaksi valmistuvien sujuvia valmiuksia siirtyä työelämään, jossa digitalisaation mahdollisuuksiin kohdistetaan suuria odotuksia.

Lisätietoa hankkeesta: Toteemi-hankkeen verkkosivut

Yhteystiedot: (Helsingin yliopiston osahanke)

Leila Pehkonen, osahankkeen vastuullinen tutkija, yliopistolehtori (leila.pehkonen@helsinki.fi)

Vilhelmiina Harju, tohtorikoulutettava                           (vilhelmiina.harju@helsinki.fi)