Kohtaamisia Kohtiossa

Suuri kiitos kaikille teille, jotka kävitte katsomassa posteriamme ja tulitte juttelemaan kanssamme! Keskusteluissa syntyi paljon uusia ideoita kartan kehittämiseksi edelleen. Monet olivat kiinnostuneita posterissa esitellystä käsitekartasta, johon voi tutustua myös tästä.