Kirjallisuuskatsaus digiteknologioiden vaikutuksesta oppimiseen

Helsingin yliopiston osahankkeen tutkimusartikkeli An exploration of longitudinal studies of digital learning on julkaistu arvostetussa Educational Research -lehdessä. Artikkeli on kirjallisuuskatsaus digioppimista tutkineista pitkittäistutkimuksista. Tutkimustulokset vahvistavat kuvaa digioppimisesta monitahoisena ilmiönä: Digiteknologian opetuskäytöllä voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia oppimiseen ja opiskeluun.

Pääset tutustumaan artikkeliin tämän linkin kautta.

Kutsu TULE JA PARASTA! korkeakoulut pedagogiikan, oppimisen ja työn äärellä – seminaariin

Tervetuloa Haaga-Heliaan korkeakoulujen pedagogiikan, oppimisen ja työn äärelle!

Seminaarissa kuulet korkeakoulupedagogiikan kentän uusimmista tuloksista ja pääset verkostoitumaan. Saat ideoita ja tukea opetukseen sekä uutta näkökulmaa työhösi. Tapahtuma on suunnattu korkeakoulujen henkilöstölle ja muille asiasta kiinnostuneille.

Seminaarin teemoja ovat opiskelijoiden kiinnittyminen työelämään, digipedagogiikka sekä opettajien pedagoginen osaaminen ja sen kehittäminen. Ohjelma koostuu muun muassa keynote-puheenvuoroista ja työpajoista. Seminaarin järjestävät neljä hanketta: KOPE, Toteemi, eAMK sekä Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen.

LISÄTIETOA JA OHJELMA

ILMOITTAUTUMINEN