Tervehdys DigiToteemista!

Toteemi-hanke päättyi vuoden 2019 lopussa. Kolme vuotta kestäneen hankkeen aikana Digitoteemi-osahankkeessa tapahtui paljon: kirjoitettiin tutkimusartikkeleita ja muita julkaisuja, esiteltiin tuloksia useassa tilaisuudessa ja verkostoiduttiin aiheen parissa työskentelevien kanssa.   Eräänä keskeisenä tuotoksena syntyi myös käsitekartta oppilaitosten digiytymisestä. Kartta pyrkii kuvaamaan laaja-alaisesti, miten digitaalisuus koulutuksessa ilmenee. Pääset tarkastelemaan karttaa tarkemmin täältä. Kartta löytyy myös ruotsin– ja englanninkielisinä.

Voit viitata karttaan seuraavasti: DigiToteemi, Helsingin yliopisto. (2019). Digitaalisuus koulutuksessa -käsitekartta. https://blogs.helsinki.fi/toteemi-hanke/

Kartta on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.

 

Tule ja parasta! -seminaarin antia

Haaga-Heliassa järjestetyssä seminaarissa kuultiin mielenkiintoisia keynote-puheenvuoroja sekä esittelyjä neljässä hankkeessa (KOPE, Toteemi, eAMK sekä Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen) tuotetuista projekteista, työkaluista ja tutkimuksesta. Digitoteemi-osahanke esitteli seminaarissa koulutuksen digitalisoitumiseen liittyvää käsitekarttaa sekä kyselytutkimuksen tuloksia liittyen amk-opettajaopiskelijoiden kokemuksiin omista digitaidoistaan. Esitykseen pääset tutustumaan tästä.

Myös muissa hankkeissa oli tarkasteltu digioppimista ja -opetusta. Esimerkiksi  eAMK-hankkeessa tuotettiin CampusOnline.fi -sivusto, joka kokoaa yhteen kaikkien ammattikorkeakoulujen verkko-opintoja. Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen -hankkeessa on muun muassa tuotettu verkkopohjainen korkeakoulupedagoginen koulutusmateriaali korkeakoulujen henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi.

Seminaarissa julkaistiin TOTEEMI-hankkeen projekteista koottu teos ”Työn ja oppimisen liitto. TOTEEMI-hankkeen uusia innovaatioita” (2019). Kirjan ovat toimittaneet Hannu Kotila ja Liisa Vanhanen-Nuutinen. Siitä löytyy muun muassa Jyväskylän yliopiston sekä Helsingin yliopiston yhdessä kirjoittama artikkeli ”Työ, oppiminen ja digitalisaatio: tutkimus kehittämistyön tukena”.

Lisätietoa hankkeista ja seminaaripäivän esityksistä löytyy täältä.

 

Kirjallisuuskatsaus digiteknologioiden vaikutuksesta oppimiseen

Helsingin yliopiston osahankkeen tutkimusartikkeli An exploration of longitudinal studies of digital learning on julkaistu arvostetussa Educational Research -lehdessä. Artikkeli on kirjallisuuskatsaus digioppimista tutkineista pitkittäistutkimuksista. Tutkimustulokset vahvistavat kuvaa digioppimisesta monitahoisena ilmiönä: Digiteknologian opetuskäytöllä voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia oppimiseen ja opiskeluun.

Pääset tutustumaan artikkeliin tämän linkin kautta.

Kutsu TULE JA PARASTA! korkeakoulut pedagogiikan, oppimisen ja työn äärellä – seminaariin

Tervetuloa Haaga-Heliaan korkeakoulujen pedagogiikan, oppimisen ja työn äärelle!

Seminaarissa kuulet korkeakoulupedagogiikan kentän uusimmista tuloksista ja pääset verkostoitumaan. Saat ideoita ja tukea opetukseen sekä uutta näkökulmaa työhösi. Tapahtuma on suunnattu korkeakoulujen henkilöstölle ja muille asiasta kiinnostuneille.

Seminaarin teemoja ovat opiskelijoiden kiinnittyminen työelämään, digipedagogiikka sekä opettajien pedagoginen osaaminen ja sen kehittäminen. Ohjelma koostuu muun muassa keynote-puheenvuoroista ja työpajoista. Seminaarin järjestävät neljä hanketta: KOPE, Toteemi, eAMK sekä Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen.

LISÄTIETOA JA OHJELMA

ILMOITTAUTUMINEN

Kohtaamisia Kohtiossa

Suuri kiitos kaikille teille, jotka kävitte katsomassa posteriamme ja tulitte juttelemaan kanssamme! Keskusteluissa syntyi paljon uusia ideoita kartan kehittämiseksi edelleen. Monet olivat kiinnostuneita posterissa esitellystä käsitekartasta, johon voi tutustua myös tästä.

Il­miöi­deoi­ta ja di­giä opet­ta­jal­ta opet­ta­jal­le -tilaisuus keräsi yhteen innostuneita opettajia

Perjantaina 15.3. DigiToteemi- ja Crosscut-hankkeet järjestivät Helsingin yliopiston Minerva-torilla opettajille suunnatun työpajan, jossa keskityttiin ilmiöoppimisen ja oppilaitosten digiytymisen teemoihin.

Tunnelma oli innostunut! Iltapäivän aluksi kuultiin mielenkiintoiset puheenvuorot kahdelta Helsingin normaalilyseon aineenopettajalta, minkä jälkeen opettajat pääsivät keskustelemaan ja jakamaan ideoitaan workshop-työskentelyssä.

15.3. Ilmiöideoita ja digiä opettajalta opettajalle

Digitoteemi- ja Crosscut-hankkeet järjestävät erityisesti aineenopettajille suunnatun työpajan, jossa osallistujat pääsevät pohtimaan koulujen digitaalistumista ja ilmiöopetusta sekä jakamaan hyväksi koettuja käytäntöjä. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Tuo asiantuntijuutesi mukaan keskusteluun!

Digitoteemi– ja Crosscut-hankkeiden työpaja järjestetään 15.3.2019 Minerva-torilla osoitteessa Siltavuorenpenger 5A (2. kellarikerros). Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 13:00, ja työn touhuun ryhdytään klo 13:30. Luvassa on puhetta kriittisestä ja rakentavasta näkökulmasta, ryhmäkeskusteluja, ideointia ja ratkaisujen jakamista. Alustuspuheenvuoron pitää apulaisprofessori ja Helsingin yliopiston Opettajien Akatemian jäsen Kalle Juuti (HY).
Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme sitovia ilmoittautumisia 7.3.2019 mennessä tällä lomakkeella.Työpaja on osa CICERO Learning -verkoston toimintaan. Voit tilata verkoston tapahtumista ja ajankohtaisista asioista uutiskirjeen sähköpostiisi täältä.
Tervetuloa ideoimaan ja jakamaan käytännön ratkaisuja digitaalisuuden ja ilmiöopetuksen toteuttamiseen! Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.