Kohtaamisia Kohtiossa

Suuri kiitos kaikille teille, jotka kävitte katsomassa posteriamme ja tulitte juttelemaan kanssamme! Keskusteluissa syntyi paljon uusia ideoita kartan kehittämiseksi edelleen. Monet olivat kiinnostuneita posterissa esitellystä käsitekartasta, johon voi tutustua myös tästä.

Il­miöi­deoi­ta ja di­giä opet­ta­jal­ta opet­ta­jal­le -tilaisuus keräsi yhteen innostuneita opettajia

Perjantaina 15.3. DigiToteemi- ja Crosscut-hankkeet järjestivät Helsingin yliopiston Minerva-torilla opettajille suunnatun työpajan, jossa keskityttiin ilmiöoppimisen ja oppilaitosten digiytymisen teemoihin.

Tunnelma oli innostunut! Iltapäivän aluksi kuultiin mielenkiintoiset puheenvuorot kahdelta Helsingin normaalilyseon aineenopettajalta, minkä jälkeen opettajat pääsivät keskustelemaan ja jakamaan ideoitaan workshop-työskentelyssä.

15.3. Ilmiöideoita ja digiä opettajalta opettajalle

Digitoteemi- ja Crosscut-hankkeet järjestävät erityisesti aineenopettajille suunnatun työpajan, jossa osallistujat pääsevät pohtimaan koulujen digitaalistumista ja ilmiöopetusta sekä jakamaan hyväksi koettuja käytäntöjä. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Tuo asiantuntijuutesi mukaan keskusteluun!

Digitoteemi– ja Crosscut-hankkeiden työpaja järjestetään 15.3.2019 Minerva-torilla osoitteessa Siltavuorenpenger 5A (2. kellarikerros). Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 13:00, ja työn touhuun ryhdytään klo 13:30. Luvassa on puhetta kriittisestä ja rakentavasta näkökulmasta, ryhmäkeskusteluja, ideointia ja ratkaisujen jakamista. Alustuspuheenvuoron pitää apulaisprofessori ja Helsingin yliopiston Opettajien Akatemian jäsen Kalle Juuti (HY).
Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme sitovia ilmoittautumisia 7.3.2019 mennessä tällä lomakkeella.Työpaja on osa CICERO Learning -verkoston toimintaan. Voit tilata verkoston tapahtumista ja ajankohtaisista asioista uutiskirjeen sähköpostiisi täältä.
Tervetuloa ideoimaan ja jakamaan käytännön ratkaisuja digitaalisuuden ja ilmiöopetuksen toteuttamiseen! Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2018

AMK- ja ammatillisen koulutuksen valtakunnalliset tutkimuspäivät järjestettiin Omniassa 28.–29.11. 2018. Tutkimuspäivien teemana olivat talous ja ammatillisen koulutuksen tulevaisuus. DigiToteemi-osahankkeella oli tapahtumassa kolme esitystä:  “Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa opettajaksi opiskelevien kokemuksia digitaitojen opiskelusta ja osaamisesta” (Vilhelmiina Harju ja Leila Pehkonen) sekä “Digitaalisuus opiskelun haasteiden purkajana ja tuottajana” (Tiia Melander). Esitysten abstrakteihin pääsee tutustumaan täältä. Opettajaopiskelijoiden digitaitoja koskevan esityksen esitysdiat löytyvät oheisesta linkistä. Lisäksi Sanna Konkola esitteli posterinsa:  “Ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen: Terveydenhoitoalan korkea-asteen opiskelijoiden simulaatioihin liittämät emootiot.”

Photo by Marvin Meyer on Unsplash

DigiToteemi-osahankkeessa tutkitaan, miten opettajankoulutus tukee opettajaopiskelijoiden digitaitojen kehittymistä

Tänä päivänä opettajan työ edellyttää laaja-alaista osaamista, jonka yksi osa-alue digitaalinen osaaminen on. Opettaja tarvitsee työssään digitaitoja niin opetuksen järjestämisessä ja toteuttamisessa kuin oman ammatillisen kehittymisen tukemisessakin.

Keskeinen DigiToteemin osatavoite liittyy opettajaopiskelijoiden digiosaamisen tutkimiseen. Hankkeessa tutkitaan, miten opettajakoulutus tukee ammattiin valmistuvien opettajien digitaitojen kehittymistä. Tutkimus on osa yhteistyöhanketta Helsingin yliopiston ja Beijing Normal Universityn välillä.

Suomessa aineistoa kerätään sekä yliopistojen että ammatillisten opettajakorkeakoulujen opettajaopiskelijoilta, sillä heillä on ajankohtaisia kokemuksia opettajankoulutuksesta.

Kyselytutkimuksen tarkoituksena on hankkia tietoa siitä, miten laaja-alaiset taidot – ja digitaidot niiden osana – tulevat esille nykyisessä opettajankoulutuksessa. Tavoitteena on hyödyntää tuloksia opettajakoulutuksen kehittämisessä.

Kysely lähetetään opettajaopiskelijoille kevään 2018 aikana. Toivomme, että mahdollisimman moni opettajaopiskelija vastaisi kyselyyn laajan kokonaiskuvan saamiseksi. Mikäli sinulla herää kysymyksiä tutkimukseen liittyen, yhteystietomme löytyvät tämän sivun alalaidasta.