Askelmerkit näkyväksi: toteutussuunnitelman laadintaa Helsingin yliopistolla

TOTEEMI-hankkeen konsultoinnista vastaava asiantuntija Kimmo Mäki vieraili Siltavuorenpenkereellä syyskuun alussa. Konsultaatio-tapaamisessa keskusteltiin laajoista, koko hanketta ohjaavista tavoitteista sekä laadittiin Helsingin yliopiston osahankeen toteutussuunnitelma.

Tapaaminen oli hedelmällinen ja konkretisoi tulevaa työskentelyä. Syksyn 2017 osalta osahankkeemme tavoitteet liittyvät muun muassa digitalisaation ja oppimisen välistä yhteyttä tarkastelevan tutkimuksen kartoittamiseen sekä yhteistyömuotojen rakentamiseen.

Tästä on hyvä jatkaa!