DigiToteemi-osahankkeessa tutkitaan, miten opettajankoulutus tukee opettajaopiskelijoiden digitaitojen kehittymistä

Tänä päivänä opettajan työ edellyttää laaja-alaista osaamista, jonka yksi osa-alue digitaalinen osaaminen on. Opettaja tarvitsee työssään digitaitoja niin opetuksen järjestämisessä ja toteuttamisessa kuin oman ammatillisen kehittymisen tukemisessakin.

Keskeinen DigiToteemin osatavoite liittyy opettajaopiskelijoiden digiosaamisen tutkimiseen. Hankkeessa tutkitaan, miten opettajakoulutus tukee ammattiin valmistuvien opettajien digitaitojen kehittymistä. Tutkimus on osa yhteistyöhanketta Helsingin yliopiston ja Beijing Normal Universityn välillä.

Suomessa aineistoa kerätään sekä yliopistojen että ammatillisten opettajakorkeakoulujen opettajaopiskelijoilta, sillä heillä on ajankohtaisia kokemuksia opettajankoulutuksesta.

Kyselytutkimuksen tarkoituksena on hankkia tietoa siitä, miten laaja-alaiset taidot – ja digitaidot niiden osana – tulevat esille nykyisessä opettajankoulutuksessa. Tavoitteena on hyödyntää tuloksia opettajakoulutuksen kehittämisessä.

Kysely lähetetään opettajaopiskelijoille kevään 2018 aikana. Toivomme, että mahdollisimman moni opettajaopiskelija vastaisi kyselyyn laajan kokonaiskuvan saamiseksi. Mikäli sinulla herää kysymyksiä tutkimukseen liittyen, yhteystietomme löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Kutsu Toteemi-hankkeen Työtä, oppimista ja hyvinvointia -seminaariin

TOTEEMI– sekä KOPE-hankkeet järjestävät seminaarin Työtä, oppimista ja hyvinvointia maaliskuussa. Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan seminaariin!

Paikka: Ratapihantie 13, Pasila, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Aika: 22.3.torstai klo 9:30-15:45
Ilmoittautuminen: 13.3. mennessä osoitteessa  http://bit.ly/2ElaeqP

Keynote speakers: Risto E.J. Penttilä (PhD, Nordic West Office Oy), Denise Villikka (MCH, PhD (c) Arcada UAS) sekä Juhani Saari (Tilastokeskus)

Päivän ohjelma:
9:00-10:00 Aloituskahvit
10:00-12:15 Keynote speakers
12:15-13:00 Lounas
13:00-15:00 Rinnakkaissessiot
15:00-15:45 Ajankohtaista jatkosta ja yhteenveto

Lisätietoa ja päivityksiä: http://www.amktoteemi.fi/fi/ty%C3%B6t%C3%A4-oppimista-ja-hyvinvointia-seminaari-2232018