Kolmannen periodin opetusta (2017-18)

Lukuvuoden kolmannen periodin kursseille ilmoittautuminen on jo käynnissä. Alla lista periodin opetuksesta. Kunkin kurssin yhteydessä on linkki kurssisivulle, josta löytyy tarkempaa tietoa.

Temaattiset kurssit

Kolmannessa jaksossa on kokonaista viisi temaattista kurssia: (1) Kristinusko keskiajalla , (2) Kristinusko, juutalaisuus ja islam , (3) Kaupungistuminen, uskonto ja sosiaaliset ongelmat ja (4) Raamatun reseptiohistorian tarkastelua etiikan ja uskonnon käsitteen näkökulmasta (5) Rituaalitutkimus: Rituaalit ja uskonto

Oppiaineiden kurssit

Allaolevat kurssit liittyvät osastojen tai yksittäisten oppiaineiden opetukseen. Niistäkin kannattaa etsiä itselleen sopivia kursseja myös oman oppiaineen ulkopuolelta, sikäli kuin opintosuunnitelmassa on tilaa.

Kirkkohistoria

Kristinusko maailmassa eri aikoina: Kirkot Albaniassa toisen maailmansodan jälkeen
Kristinusko maailmassa eri aikoina: 1800 vuotta Kristinuskon historiaa Saksassa
Kristinuskon yhteisönmuodostus ja suhde yhteiskuntaan eri aikoina: Christianity and Communism in Europe (vieraileva luennoitsija Katharina Kunter!)

Systemaattinen teologia

Dogmatiikan kokonaisesitys: Mitä on dogma?
Ekumeeninen teologia
Ekumeniikan nykykeskustelua: reformaatio ja ekumenia
Uskonnonfilosofian suuntauksia: Pahan ongelma

Käytännöllinen teologia

Uskonnon ja politiikan tutkimus

Uskontotiede

Islamic Interpretive Tradition: Authority, Hermeneutics, and the Gender Question (tutustu uuteen islamin teologian yliopistonlehtoriin!)
Tutkimuksen analyysi
Uskonto arjessa

Eksegetiikka

The Gospel of Thomas
Vanhan testamentin teksti: syventävä osio I: Ihmisen ja Jumalan kuninkuus psalmeissa
Varhainen juutalainen kirjallisuus ja Qumran: Kuolleenmeren kääröt: tekstit ja niiden monet kontekstit (verkkokurssi!)