Lähdeluettelomallit

Lähdeluettelon otsikoksi laitetaan LÄHTEET (tai Kirjallisuus). Lähteet aakkostetaan tekijän sukunimen mukaan; jos lähteellä ei ole tekijää, aakkostetaan julkaisun nimen mukaan.

TARKISTUSLISTA

  • Lähteet on ilmoitettu aakkosjärjestyksessä.
  • Kaikkien teosten ja artikkelien kaikki tekijät on ilmoitettu samalla logiikalla.
  • Tekijät on ilmoitettu johdonmukaisesti muodossa Sukunimi, Etunimi tai Sukunimi, E.
  • Tekijät on erotettu toisistaan systemaattisesti ajatusviivoilla, pilkuilla tai &-merkillä.
  • Kirjasarjan nimi on ilmoitettu vasta teoksen nimen jälkeen.
  • Teosten pää- ja alaotsikot on systemaattisesti erotettu joko pisteellä tai kaksoispisteellä ja aina samalla tavalla.
  • Kaikista kokonaisista teoksista (kirjoista) on ilmoitettu kustantaja ja toimipaikka (ei painopaikka). Kustantajan toimipaikka näkyy yleensä teosten etusivulla. Jos siinä on useita (esim. Amsterdam – New York), lähdeluetteloon on merkitty vain yksi eli ensimmäisenä mainittu.
  • Lähdeluettelossa erottuvat toisistaan selvästi artikkelin nimi ja teos, jossa artikkeli on ilmestynyt: joko ajatusviivalla tai ilmauksella Teoksessa.
  • Lehtien ja kirjojen nimet on johdonmukaisesti kursivoitu.

Eri tieteenaloilla ja eri julkaisuissa voi olla erilaisia merkintätapoja. Lähteiden merkinnässä oleellisinta on, että koostat yhdenmukaisen luettelon. Tällöin merkintätavat ovat samanlaiset lähteestä toiseen. Alla on kaksi erilaista esimerkkiä lähdeluettelosta. Lisätietoa lähdeluettelon kokoamisesta on tieteellisen kirjoittamisen oppaissa (ks. Hyödyllisiä linkkejä) ja esimerkiksi Virittäjän kirjoittajan ohjeissa.

Lähteet, malli 1

Lähteet, malli 2