Tiivistelmä

Tiivistelmän tavoitteena on kertoa ytimekkäästi tutkielman keskeinen sisältö. Tiivistelmä on siis kuin itse opinnäyte pienoiskoossa.

Tiivistelmä kirjoitetaan tutkielman mallipohjan tiivistelmälehdelle ennen sisällystä.

Tarkistuslista:

 • Olen merkinnyt alkuun työni bibliografiset tiedot.
 • Tiivistelmäni noudattaa IMRD-kaavaa:
  • Ensimmäisessä kappaleessa on tietoa tutkimukseni teoriataustasta ja tavoitteesta.
  • Toisessa kappaleessa olen selostanut aineistoni ja tutkimusmenetelmäni.
  • Kolmannessa kappaleessa olen kertonut keskeiset tulokset.
  • Neljännessä kappaleessa olen tuonut esille tutkimukseni johtopäätökset preesensissä.
 • Tiivistelmässäni on selkeä ja johdonmukainen kappalejako, joka on osoitettu joko sisennyksellä tai tyhjällä rivinvälillä.
 • En ole merkinnyt tiivistelmään lähdeviitteitä, erikoislyhenteitä, tekstuaalisia korostuksia, taulukoita tai kuvioita.
 • Tiivistelmän pituus on korkeintaan yksi sivu.
 • Olen muotoillut 3–5 avainsanaa, jotka kuvaavat tutkielmani sisältöä (esim. aihetta, teoriaa, menetelmää, aineistoa) osuvasti.