Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjan tavoitteena on osoittaa,

 • mitä (sisällöt) ja
 • miten (oppimisprosessi) olet oppinut kulloisellakin kurssilla ja
 • millaisia ajatuksia kurssin sisällöt ovat herättäneet (oma kriittinen ajattelu).

Tarkistuslista

 • Pohdin päiväkirjassani niitä sisältöjä ja näkökulmia, jotka ovat herättäneet erityistä kiinnostusta ja jotka ovat edistäneet oppimistani.
 • En ensisijaisesti referoi luentoja ja oheiskirjallisuutta, vaan päiväkirjani on pohdiskeleva ja omaääninen.
 • Päiväkirjani sisältää oman oppimisen sekä omien havaintojen ja kokemusten kuvailua ja erittelyä sekä asiasisältöjen erittelevää ja argumentoivaa käsittelyä
 • Kytken pohdintaani opinnoissa ja muualla aiemmin oppimaani.
 • Olen jäsentänyt päiväkirjan teemoittain tai kurssin ohjelman mukaan.
 • Olen kirjoittanut oppimispäiväkirjan pääosin yksikön ensimmäisessä persoonassa.
 • Oppimispäiväkirjani noudattaa kurssilla annettuja pituusohjeita.

 

Vinkiksi: oppimispäiväkirjaa kannattaa kirjoittaa prosessimaisesti kurssin alusta alkaen ja muokata se valmiiksi kurssin lopussa.

Oppimispäiväkirjan arvioinnissa kiinnitetään huomiota sekä sisällön käsittelyyn että oman oppimisen pohdintaan. Tutkimustietoa tällaisesta oppimispäiväkirjasta ks. Mari Murtosen (2013) kirjoitus Yliopistopedagogiikka-lehdessä.

Oppimispäiväkirjan laatimisen avuksi

Seuraavat kysymykset on tarkoitettu pohdinnan ja kirjoittamisen avuksi mutta niitä ei tule noudattaa orjallisesti (esim. vastaamalla mekaanisesti kysymyksiin).

Pohdi oppimispäiväkirjassa esimerkiksi

kurssin omia tavoitteitasi ja oppimistasi:

 • mitä tiedän/tiesin kurssin aiheesta ennestään
 • mitä uutta haluan oppia /opin kurssin aikana
 • millaiseksi kielen tai kirjallisuuden asiantuntijaksi haluaisin
 • miten opin ja opiskelen/opiskelin
 • miten kurssin sisällöt liittyivät aiemmin oppimaani ja muuttivat sitä

kurssilla esiin tulleita sisältöjä:

 • miten käsitykseni kurssin sisällöistä muuttui ja miksi
 • mikä yllätti tai muutti omaa ajatteluani tai toimintaani
 • miten kurssin sisällöt ja työskentelytavat vaikuttivat omaan asiantuntijuuteeni
 • mihin aiheeseen tai näkökulmaan haluaisin perehtyä lisää tai erikoistua tai mitä näkökulmia pitäisi mielestäni tutkia lisää?
 • miten oppimaani voisi soveltaa työelämään
 • millaisia omia kokemuksia minulla on kurssin sisällöistä?