Uskontoa videopeleissä ja videopeleistä – tunnelmia kurssilta

Keväällä 2017 Helsingin yliopistossa uskontotieteen oppiaineessa järjestettiin luentokurssi, joka käsitteli uskonnon ja videopelikulttuurin tutkimusta. Vaikka kyseessä oli ensimmäinen Helsingissä koskaan järjestetty digitaalisten pelien ja uskonnontutkimuksen yhdistävä kurssi, osanottajia kertyi yli ilmoittautumisrajojen.

Kurssin suosio kieli aiheen kiinnostavuudesta ja opiskelijoiden ennakkoluulottomasta suhtautumisesta uuden aineiston pariin. Kiitänkin valtavasti tahoja, jotka mahdollistivat tämän kurssin järjestämisen. Uskonnon ja populaarikulttuurin tutkimus liittyvät tärkeänä osana tämän päivän moninaisen uskonnollisuuden keskustelukenttään. Populaarikulttuurin tuotteet kuten elokuvat, videopelit tai kirjat esiintyvät kommentoiden, kritisoiden ja peilaten meidän maailmaamme. Uskonnontutkimuksen ja populaarikulttuurin ala keskustelee muun muassa siitä, mitä tämän päivän kansanomainen uskonto voi sisältää.

Etenimme kurssilla uskonnon teemoihin kahdensuuntaisesti videopelikulttuurissa: uskontoon videopeleissä ja uskontoa videopeleistä. Voimme havaita, keskustella ja analysoida uskontoa eri määrittein itse pelejä analysoiden tai voimme havainnoida mitä uusia merkityksenantoja me synnytämme peleistä. Keskeisiin teemoihimme liittyivät myös pelaamisen ja pelitarinoiden välittämät moraaliasetelmat sekä pelaajan positio pelatessa näitä teemoja.

Uskonnon ja populaarikulttuurin tutkimuksen saavuttaessa kansanvälisesti jo hyvän jalansijan, digitaalipelit tutkimuskohteena ottavat vasta ensiaskeliaan. Tämän kurssin opiskelijatöistä välittyi moniulotteiset, ansiokkaasti problematisoivat ja syväluotaavat havainnot uskonnon ja videopelien risteymäkohdista, joissa ei kaihdettu kriittisiä teemoja.

Heidi Rautalahti, kurssin opettaja

Tämän blogin tarkoitus on esitellä mainitun kurssin ryhmäesseet, jotka ovat kirjoitettu 2-6 opiskelijan pienryhmissä. Ryhmät ovat antaneet suostumuksensa keväällä 2017 tekstien julkaisemiseen tässä blogissa. Tekijöillä säilyy tekijänoikeudet kirjoittamiinsa teksteihin.

 

 Esseet avautuvat alla olevien otsakkeiden mukaan omille sivuilleen.

 

 

2 thoughts on “Uskontoa videopeleissä ja videopeleistä – tunnelmia kurssilta

  1. Hey! Where could I reach out to you for an English translation of one part of this article? I’m doing my own research for college and would like to quote it, with your approval, but Google Translate is not the best solution for this 😀 Thank you!

    • Thank you for your comment! This blog page is for displaying student papers that were done on a course on Religion and Digital Games. These essays are owned by the students who wrote them. If you want to quote on a single essay, you may find the author information next to the essay title. I am the course teacher and only assembled the students works. You might also consider asking your institutions teachers for guidance on the correct way to reference these papers. Thank you for asking!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *