Akvaariomenetelmä

Akvaariomenetelmä on verkkokeskustelua ohjaava menetelmä, jossa osa ryhmästä keskustelee ja toinen osa seuraa keskustelua tehden siitä huomioita ja merkintojä. Etukäteen päätetyn ajanjakson jälkeen rooleja vaihdetaan ja tarkkailijaryhmästä tulee keskustelijaryhmä, kun taas keskustelijat muuttuvat tarkkailijoiksi. Tämä menetelmä sopii verkko-opetusmenetelmäksi, mutta vaatii selkeätä ohjeistusta ja aikataulun mukaista toimintaa.

Vaihe 1. Keskustelun aloitus ma 29.1.- ke 31.1.2007

Sisäinen ryhmä keskustelee yhdestä ennakkoon jaetusta artikkelista (valitaan lähitapaamisessa). Sovitaan myös keskustelun aloittaja. Ulkoinen ryhmä ei tässä vaiheessa osallistu keskusteluun, vaan seuraa keskustelua keskittyen teemoihin ja keskustelun etenemisen kaavaan, argumenttien laatuun jne. (metakognitiiviset taidot).

Ulkoinen, tarkkailijaryhmä seuraa sisäisen ryhmän verkkokeskustelua

 • miten osallistujat osallistuvat keskusteluun
 • miten he kannustavat tai aktivoivat muita ryhmän jäseniä osallistumaan keskusteluun
 • miten he vastaavat muiden esittämiin ajatuksiin
 • mitä uusia ideoita ja ajatuksia ryhmä kykenee tuottamaan verkko-opetuksen ja vuorovaikutuksen erityispiirteisiin liittyen.

Ulkoisen ryhmän jäsenet, miettikää esim. seuraavia näkökulmia sisäisen ryhmän keskustelusta:

 • mistä asioista olette samaa mieltä sisäisen ryhmän kanssa
 • jäikö jokin näkökulma esittämättä tai mikä oli erityisen hyvin esitetty

Ulkoisen ryhmän toiminta ei näy verkkokeskustelualueella, sillä heidän ei kuulu osallistua vielä tässä vaiheessa keskusteluun. Ulkoisen ryhmän on tärkeä käydä lukemassa päivittäin keskustelualueelle postitetut viestit, jotta se kykenee antamaan keskeytysvaiheessa sisäiselle ryhmälle asiantuntevaa palautetta. Jos kuulut ulkoiseen ryhmään, lue sisäisen ryhmän keskustelua erilaisia vaihtoehtoja pohdiskellen.

Vaihe 2. Keskeytys to 1.2. – su 4.2.

Sana on vapaa! Nyt ulkoisen ryhmän jäsenet saavat esittää kiperät kysymyksensä, joita heille on tullut mieleen, kun ovat seuranneet keskustelua.

Vaihe 3. Roolin vaihto ma 5.2. – ke 7.2.

Vaihdetaan osia. Tarkkailijaryhmä eli ulkoinen ryhmä muuttuu sisäiseksi ryhmäksi, joka käy keskustelun. Keskustelu käydään jostakin toisesta ennakkoon jaetusta artikkelista.

Vaihe 4. Keskeytys to 8.2. – su 11.2.

Toimitaan samoin kuin vaiheessa 2. Ulkoisen ryhmän jäsenet saavat esittää kiperät kysymyksensä, joita heille on tullut mieleen, kun ovat seuranneet keskustelua.

Vaihe 5. Palautechat ma 12.2. klo 13-14

Verkkojaksoon kuuluu lisäksi palautekeskustelu 12.2. kello 13-14, joka toteutetaan chat-keskusteluna. Ohjeita chatin käyttöön löytyy etusivun linkistä WebCT-ohjeita. Palautekeskusteluna aiheita:

 • Miltä opiskelu verkossa tuntui?
 • Keskustelua menetelmästä. Mitä hyvää/huonoa menetelmässä on?
 • Ohjaus opettajan näkökulmasta, aikataulutus yms. Minkälaisia asioita tulee huomioda tässä menetelmässä?
 • Oma toiminta/opiskelijan näkökulma. Miten omia opiskelijoita pitäisi ohjata?
 • Miten voisit hyödyntää tätä menetelmää omassa opetuksessasi?

Akvaariomenetelmän sovellus:

Viikko 1:

Sisäinen ryhmä toimii kuten edellä.

 • keskustelee maanantaista sunnuntaihin (keskustelu tulee aloittaa vilkaasti ja kaikkien pitää osallistua siihen)

Ulkoinen ryhmä tarkkailee keskustelua 2 päivää (ma-ti)

 • aloittaa oman keskustelun keskiviikkona ja jatkaa sunnuntaihin
 • keskustellaan sisäisen ryhmän dynaamikasta ja keskustelun etenemisestä, ei asiasisällöstä (HUOM! Käytöstavat verkossa, ei persoonaan kohdistuvaa arviointia, vaan esim. 3 + 1 periaatteella (3 hyvää ja 1 parannettava)
 • sisäinen ryhmä saa myös lukea ulkoisen ryhmän keskustelun
 • sekä ulkoinen että sisäinen ryhmä laatii keskusteluistaan raportit

Viikko 2:

Roolit vaihtuvat
Toimitaan kuten viikolla 1