Verkkolukupiiri

Verkkolukupiirissä ryhmä kokoontuu keskustelemaan opiskeltavasta kirjallisuudesta verkkokeskustelualueelle. Opiskelumuotona lukupiiri vaatii yhteistoiminnallisen opiskelun ja oppimisen taitoja. Onnistunut ryhmätyö edellyttää vastuullisuutta omasta ja muiden oppimisesta.

Verkkolukupiirin tavoite

Lukupiirin tavoitteen on tutustuttaa opiskelijat syvällisemmin kurssimateriaaliin yhdessä ryhmänä keskustellen. Periaatteena on, että yhdessä opitaan enemmän kuin yksin! Lukupiiri työskentelymuotona haastaa suunnitelmalliseen toimintaan ja opiskeluun. Opetusmenetelmällisesti se poikkeaa luennosta siten, että osallistujat ohjataan ryhmänä pohtimaan lukemaansa tekstiä ja ottamaan siihen kantaa. Tarkoitusena on ymmärtää kurssimateriaalin sisältö ja esittää siitä omakohtainen näkemys.

Verkkolukupiiriohjeet

Lukupiirissä työskentely edellyttää sitoutumista aineistoon perehtymiseen ja aikatauluihin. Tämän vuoksi ole aktiivinen omalta osaltasi ryhmän päätöksenteossa.

Verkkolukupiiri jakautuu ryhmiin, joiden koko on 6 – 7 henkilöä. Ryhmä keskustelee verkossa viikottain sen viikon teemaan liittyvästä aiheesta. Ennen keskustelun alkua kaikki lukevat (tai kuuntelevat) aiheeseen liityvän materiaalin omalla ajallaan. Ryhmä sopii lähitapaamisessa kunkin viikon vastuuhenkilön, joka on vastuussa keskustelun koordinoinnista, “puheenjohtajuudesta”. Lähitapaamisessa ryhmä voi sopia vastuuhenkilön vastuualueista ja muista ryhmän keskustelusäännöistä.

Keskustelu on käynnissä viikon ajan maanataista sunnuntaihin, jotta ihmiset olisivat samoihin aikoihin keskustelemassa ja siten keskustelu olisi mahdollisimman intensiivistä ja siten mielestä ja hyödyllistä ryhmäläisille. Keskusteluun osallistuminen merkitsi vähintään 2 keskusteluviestiä / viikko. Tarkista myös verkkokeskustelun pelisäännöt

Ennen uuden aiheen alkua lue aiheeseen kuuluva materiaali pohtien ja tehden merkintöjä itsellesi uusista ja merkittävistä asioista. Mieti mikä asia lukemassasi materiaalissa on sellainen, jonka haluat nostaa esiin yhteiseen keskusteluun.

Viikottaisen puheenjohtajan tehtävänä poimia muutama omasta mielestään merkittävä ajatus luetusta aineistosta. Hänen tehtävänään ei ole referoida lukemaansa, vaan esittää jokin näkemys tai ajatus luetusta, jolla käynnistää keskustelu. Kaikki lukupiirin jäsenet osallistuvat verkkokeskusteluun ja tuovat esiin omat ajatuksensa teemasta. Näin jatketaan, kunnes käsiteltävä aineisto on käsitelty kokonaisuudessaan.

Käy kaikkina keskustelupäivinä ainakin lukemassa toisten kirjoittamat viestit – näin ajatustyö pysyy aktiivisena ja jatkuvana!

Ohjaajan rooli

Verkkolukupiirin pääidea on, että ohjaaja ei ole keskustelujen vetäjä, jututtaja tai kannustaja, vaan kukin ryhmä on vastuussa ryhmänsä keskustelusta. Ohjaajan tehtävä on seurata ja välillä ohjata ja kommentoida käytyä keskustelua. Pääosin hän kuitenkin pysyy taustalla ja antaa ryhmän toimia itsenäisesti.

Aikataulu

Vaihe 1. Ensimmäinen viikko ma – su

Ensimmäisen viikon materiaalina on Oppimisen teoriasta tukea tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön. Jakson vastuuhenkilö avaa Lukupiiri, jakso yksi -foorumiin pari kolme erilaista keskusteluketjua. Muut ryhmäläiset osallistuvat keskusteluun heti alkuviikosta. Kukin ryhmäläinen voi myös aloittaa keskusteluketjun itseään puhuttelevasta aiheesta. Verkkokeskustelun tavoitteenahan on syventää omaa oppimista, käytä surutta hyväksesi ryhmääsi.

Vaihe 2. Toinen viikko ma – su

Toisen viikon materiaalina on Verkko-ohjauksen materiaali. Jakson vastuuhenkilö avaa Lukupiiri, jakso kaksi -foorumiin pari kolme erilaista keskusteluketjua. Muut toimivat kuten edellisenä viikolla.

Vaihe 3. Palautekeskustelu chatissa ma 1 h

Verkkojaksoon kuuluu lisäksi palautekeskustelu, joka toteutetaan chat-keskusteluna. Ohjeita chatin käyttöön löytyy kurssialueelta linkistä WebCT-ohjeita. Palautekeskusteluna aiheita:

  • Miltä opiskelu verkossa tuntui?
  • Keskustelua menetelmästä. Mitä hyvää/huonoa menetelmässä on?
  • Ohjaus opettajan näkökulmasta, aikataulutus yms. Minkälaisia asioita tulee huomioda tässä menetelmässä?
  • Oma toiminta/opiskelijan näkökulma. Miten omia opiskelijoita pitäisi ohjata?
  • Miten voisit hyödyntää tätä menetelmää omassa opetuksessasi?