Roolimenetelmä

Roolimenetelmä on verkkokeskustelua ohjaava menetelmä, jossa ryhmäläisille on annettu toimintaa ohjaavat roolit.

 • Innovaattori:
  Keskustelun avaaja ja käynnissä pitäjä, nostaa esille uusia näkökulmia tai mielenkiintoa herättäviä aiheita sekä ideoita.
 • Pohdiskelija:
  Kommentointi materiaalina olevan tekstin pohjalta, selventää käsitteitä, kyseenalaistaa, kiistää, tutustuu muuhun kirjallisuuteen
 • Soveltaja:
  Kommentoinnin pohjana käytännön näkökulma, miten luettu tieto voisi olla sovellettavissa yliopisto-opetukseen.
 • Koordinaattori:
  Kommentoinnin näkökulmana tehtävän suorittaminen, aikataulussa pysyminen sekä osallistujien kannustaminen.
 • Verkkotuutorin rooli:
  Avaa keskustelun sekä selventää ohjeita tarvittaessa. Huolehtii siitä, että ryhmä pysyy aikataulussa ja kaikki osallistuvat tasapuolisesti. Tarvittaessa myös tekninen apu. (Mahdollisesti osallistuu keskusteluun, jolloin näkökulma lähinnä sama kuin koordinaattorilla) Kommentoi lopuksi tuotettua yhteenvetoa.

Vaihe 1. ma –  su

Jokainen lukee verkkojakson materiaalit. Ensimmäisen viikon aikana käydään alustava keskustelu, jonka aikana jokainen tuo esille omat näkökulmansa roolinsa pohjalta luettuihin artikkeleihin. Keskustelun tavoitteena on käydä aktiivista keskustelua, jonka tuloksena ryhmä yhdessä pohtii ja tuottaa tiivistelmän luetun materiaalin pohjalta. Pohdinnan ja keskustelun lisäksi sovitaan miten edetään, jotta tiivistelmä saadaan tuotettua sovitussa aikataulussa.

Vaihe 2.  ma –  su

Jakson loppuun mennessa tuotetaan yhdessä pieni, pohdiskeleva tiivistelmä materiaalista. Tiivistelmä laitetaan luettavaksi jakson keskustelualueelle. Tekstin tulee olla laajuudeltaan n. yhden A 4 mittainen. Tiivistelmä tulee olla ryhmän yhteinen tuotos, jossa sovelletaan ja arvioidaan luettua materiaalia käydyn
keskustelun pohjalta. Tavoitteena ei ole tuottaa lyhennelmää tai koostetta materiaalista.

Vaihe 3. Palautekeskustelu 1 h chatissa ma

Verkkojaksoon kuuluu lisäksi palautekeskustelu, joka toteutetaan chat-keskusteluna tuutorin johdolla. Chat keskustelu käydään huoneessa yksi. Ohjeita chatin käyttöön löytyy etusivun linkistä WebCT-ohjeita. Palautekeskustelun aiheita ovat mm.:

 • Miltä tuntui opiskelu verkossa
 • Keskustelua rooleista, olivatko haitaksi vai hyödyksi
 • Ohjaus, opettajan näkökulma, miten aikataulut yms. toimivat
 • Oma toiminta, opiskelijan näkökulma, miten omia opiskelijoita pitäisi ohjata
 • Miten voisit hyödyntää verkkokeskustelua omassa opetuksessasi

Muita roolimenetelmiä

Vertaa menetelmää Dr. Edward de Bono’s Six Thinking Hats:

 • The White Hat calls for information known or needed.
 • The Red Hat signifies feelings, hunches and intuition.
 • The Black Hat is judgment — the devil’s advocate or why something may not work.
 • The Yellow Hat symbolizes brightness and optimism.
 • The Green Hat focuses on creativity: the possibilities, alternatives and new ideas.
 • The Blue Hat is used to manage the thinking process.

Lisätietoja hattumenetelmästä:

Lisätietoa rooleista:

Kielikompassi