SPSS-kokeiluja, osat 1 ja 2

Torstaina 13.11. oli ryhmän toisen ja kolmannen tapaamisen vuoro ja kantavana teemana SPSS:n kokeilu. Vaikka alkuun jo pelkkä oikean tiedoston avaaminen oikeassa muodossa tuntui olevan lähes mahdoton tehtävä, hetken kärsivällisen testailun jälkeen saimme lopulta tiedoston tallennettua sav.-muotoisena.

Aloitimme ajojen teon testailemalla yksittäisiä muuttujia, pitkälti siitä syystä, että se tuntui helpolta tavalta aloittaa kokeilut. Ja jännittävää kyllä, taisimme tehdä jotain oikein. Päivän toista tapaamistamme varten löytämämme spss-ohjeet (tämä ja tämä) nimittäin kumpikin tuntuivat lähtevän juurikin yksittäisten muuttujien testaamisesta. Lisäksi osa Mamian oppaassa annetuista esimerkeistä tuntui sopivan suhteellisen ehkä pelottavankin täydellisesti omiin muuttujiimme, joka helpotti (toivottavasti) sopivien taulukoiden ym. aikaansaamista. (Oli muuten paljon helpompi toimia, kun oli jotain, jonka pohjalta sai vähän tarkemman käsityksen siitä, mitä on tekemässä ja miksi.)

Erinäisiin ajoihin saimme käytettyä hyvinkin tehokkaasti aikaa noin neljä tuntia, mutta toivon mukaan edes osa lopputuloksen tuotoksista on käyttökelpoista tavaraa. Seuraavan viikon ryhmätapaamisessa on nimittäin tarkoitus nimenomaa lähteä tulkitsemaan, mitä meidän kuvissa oikein sitten lopulta tapahtuu.

Tutkimusaineistosta

Ensimmäisen ryhmätapaamisen (4.11.) aikana selasimme Ailan tietokantoja ja päädyimme lopulta valitsemaan tutkimusaineistoksemme “Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012“, joka on Suomen lasten ja nuorten säätiön teettämä tutkimus. Kehitysyhteistyön sijaan päädyimme kuitenkin keskittymään nuorten monikulttuurisuuteen liittyviin asenteisiin, sillä totesimme saman tien, että tutkimuskysymyksestä on saatava mahdollisimman tiivis ja helposti lähestyttävä.

Alustaviksi taustamuuttujiksi valitsimme muuttujat “sukupuoli” (q1), “mikä on asuinalueesi” (q3), “mikä on asuinpaikkakuntasi koko” (q4) ja “mikä seuraavista kuvaa parhaiten tämänhetkistä elämäntilannettasi” (q5). Emme koe, että iän tarkastelu olisi tässä yhteydessä kannattavaa, sillä tutkimuksen vastaajien ikäprofiili on varsin rajattu, ja meitä kiinnostavat nuorten monikulttuurisuusasenteet yleisesti ottaen.

Monikulttuurisuusasenteisiin liittyviksi muuttujiksi valitsimme seuraavat kysymykset/väittämät:

  • “Haluan auttaa vai suomalaisia” (q13_12)
  • “Onko sinulla ulkomaalaisia tai maahanmuuttajataustaisia ystäviä tai tuttavia?” (q14)
  • “Mielestäni Suomen pitäisi olla nykyistä monikulttuurisempi.” (q15_1)

Seuraavaksi olisikin sitten tarkoitus lähteä etsimään sopivia artikkeleita kirjallisuusosiota varten. Tilasto-osiota puolestaan jatkamme ryhmätapaamisissa 13.11.

Blogi on aloittanut toimintansa!

Eli vaikeuksien kautta jonkinlaiseen voittoon! Viiden hengen ryhmän kutistuttua yllättäen kolmeen blogin perustaminen vähän venähti, mutta vihdoin olemme saaneet myös sen käyntiin. Tänne olisi siis tarkoitus lisätä kaikennäköisiä päivityksiä edistymisestämme, minkä myös teemme. Aloitamme “menneisyyden” käsittelyllä (eli mitä olemme tehneet tähän asti), ja emmeköhän myös jossain vaiheessa pääse käsiksi nykyhetkeenkin.