Wiki tutuksi ja Kuvankäsittelyn perusteet -koulutukset / syksy 2007

Syksyn alussa toteutetun koulutuskyselyn perusteella Viikin verkko-opetuksen tukihenkilöt järjestävät marraskuussa kampuksella kaksi eniten kannatusta saanutta koulutusta henkilökunnalle:

Wiki tutuksi-tilaisuus 7.11.2007 klo 13.15 -15.45.

Wiki on verkkosivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat yhdessä muokata. Vuorovaikutteisuus ja muutosten tekemisen yksinkertaisuus tekevät wikistä tehokkaan yhteisöllisen kirjoittamisen työkalun. Tilaisuudessa tutustutaan yliopistolla käytössä olevaan Confluence-wikiin ja pohditaan sen mahdollisuuksia opetus- ja tutkimuskäyttöön.
Kouluttajana Antero Aunesluoma Opetusteknologiakeskuksesta. Paikkana eläinlääketieteellisen tiedekunnan atk-luokka EE-talo B239 (2 krs.)

Ilmoittautuminen verkkolomakkeella viimeistään 1.11.:
https://kampela.it.helsinki.fi/elomake/lomakkeet/6264/lomake.html

Kuvankäsittelyn perusteet 27. – 28.11.2007 klo 9 – 12

Kurssilla käydään läpi digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet: kuvan tuominen kuvankäsittelyohjelmaan, kuvankäsittelyohjelman yleisimmät toiminnot (esim. kuvan rajaaminen, kuvakoon muuttaminen, erilaisten virheiden korjaus), kuvan muokkaaminen useamman kuvatason (Layers) avulla ja eri kuvatiedostomuotojen erot sekä oikean tiedostomuodon valinta kuvaa tallennettaessa. Kuvankäsittelyä harjoitellaan suositun Photoshop Elements -ohjelman avulla.
Kurssin vetäjinä: Kristian Lindqvist (eltdk) ja Sanna Vänttinen (tietotekniikkaosasto). Paikka infokeskus Koronan 1. kerroksen luokka 170.

Ilmoittautuminen verkkolomakkeella viimeistään 19.11:
https://kampela.it.helsinki.fi/elomake/lomakkeet/6253/lomake.html

Tervetuloa mukaan!