Opetusteknologiakoulutusta Viikissä

Opetusteknologiapalvelut järjestää seuraavat koulutukset syksyllä Viikissä.

Ilmoittaudu Henkassa tai e-lomakkeella.

24.09.2018 H5P – interaktiiviset työkalut Moodlessa
klo 13.00 – 15. 00 Infokeskus Korona, atk-luokka 170, Viikinkaari 11
H5P on Moodlen aktiviteetti, jolla opettaja voi luoda helposti erilaisia vuorovaikutteisia sisältöjä ja tehtäviä kurssilleen. H5P:llä tehdyt materiaalit sopivat hyvin mm. opiskelijan itsenäiseen harjoitteluun ja kertaukseen, mutta voidaan käyttää myös kurssin edistymisen seurantaan. Usein ideana on, että opiskelija saa tehtävästä välittömän palautteen. Samalla työkalulla voi luoda sisältöjä myös mooc.helsinki.fi -kursseille.

23.10.2018 Moodlen tentit
klo 13.00 – 15. 00 Infokeskus Korona, atk-luokka 170, Viikinkaari 11
Moodlen tentti-aktiviteetilla voit luoda opiskelijalle erilaisia tehtäviä perinteisestä esseekysymystentistä monipuoliseen, kysymyspankista arvotuista erityyppisistä kysymyksistä muodostuvaan, automaattisesti arvioituun tenttiin. Tenttejä voi hyödyntää opetuksessa esimerkiksi lähtötasotesteinä, välitentteinä, itsearviointitesteinä kertaamisen tueksi, kotitentteinä tai luokassa tehtävinä tentteinä.
Tentti-koulutuksessa käydään läpi, kysymyspankin rakentaminen Moodleen, Moodlen kysymystyypit ja niiden mahdollisuudet/rajoitukset, tentin luominen kysymyspankin pohjalta ja tentin asetukset sekä pisteyttäminen.

14.11.2018 -Moodle- & MOOC-klinikka / Moodle & MOOC-clinic: Come build your own course (also in English / också pä svenska)
klo 13.00 – 15. 00 Infokeskus Korona, atk-luokka 170, Viikinkaari 11
Klinikan jälkeen kurssisi vastaa paremmin opetuksesi tarpeita: Saat vastauksia juuri niihin kysymyksiin, jotka omalla kurssillasi ovat ajankohtaisia. Saat pedagogista ohjausta kurssisi opetusmenetelmien ja -tehtävien kehittämiseen. Pystyt ottamaan uusia aktiviteetteja ja toimintoja käyttöösi. Voit kerrata Moodlen toimintaperiaatteita tukihenkilöiden kanssa.

After attending this “clinic”, your Moodle course will better fit your pedagogical goals: During this training, you will receive individual consultation and answers to the questions about Moodle that are relevant specifically to your own course. You will gain insight and support to develop your teaching methods and activities in Moodle. You will be able to familiarize with and start using new activity types in Moodle. You can also utilize this training to recap the best practices of using the Moodle functionalities that you already are familiar with and use in your course.

Ilmoittautuminen vain Henkassa.
Registration and additional information in training calendar (If you want support in English, fill in the language request for Additional information and special requests.)
Anmälning och tilläggsinformation i utbildningkalendern. (Om du vill ha stöd på svenska fyll i språkönskan till Tilläggsinformation och särskilda önskemål).

20.11.2018 Moodle Gradebook / Moodlen arviointikirja –  painotetun arvioinnin rakentaminen Moodleen,
klo 13.00 – 15. 00 Infokeskus Korona, atk-luokka 170, Viikinkaari 11
Koulutuksessa harjoitellaan rakentamaan Moodleen arviointikirjaan kurssin kokonaisarviointia, erityisesti painotettuja arviointikokonaisuuksia.

In this training, we will practice building a grade system within the Moodle gradebook to manage the course grading and easily calculate the final grades in Moodle. This is especially useful for straightforward plans for weighted grades (where for example: exam is 30%, essay 30%, peer review 40% of final grade).