Tammikuussa Viikissä koulutuksia tarjolla: H5P, Examinarium, Moodlen työpaja

Heti vuoden 2020 alussa on Viikissä useampikin koulutus sähköiseen arviointiin liittyen – ilmoittaudu mukaan tästä!

H5P – interaktiivisia tehtäviä ja aineistoja Moodlessa

Koulutus 15.1.2020 klo 13.15 – 15.45 Koetilantie 5, sali 131. Oma kone mukaan!

H5P on Moodlen aktiviteetti, jolla opettaja voi luoda helposti erilaisia vuorovaikutteisia sisältöjä ja tehtäviä kurssilleen. Ne sopivat hyvin mm. opiskelijan itsenäiseen harjoitteluun ja kertaukseen, mutta niitä voidaan käyttää myös kurssin edistymisen seurantaan. Usein ideana on, että opiskelija saa tehtävästä välittömän palautteen. Samalla työkalulla voi luoda sisältöjä myös mooc.helsinki.fi -kursseille.

H5P on kokoelma erilaisia sisältötyyppejä, joista koulutukseen poimitaan yleisimmin käytettyjä ja/tai yliopisto-opetukseen sopivimpia vaihtoehtoja. H5P sisältöjä ovat muun muassa interaktiivinen videotehtävä, raahaa ja pudota kuvia ja tekstejä taustakuvaan -tehtävä, kuvien yhdistämistehtävä ja flashcards -tunnistamistehtävä.

Voit käydä ennakkoon testaamassa eri H5P-aktiviteettiesimerkkejä H5P.org:in omilla sivuilla: https://h5p.org/content-types-and-applications saadaksesi kuvan niiden toimintatavasta.

Moodlen Työpaja – vertais- ja itsearviointiin

Koulutus 17.1.2020 klo 9.00 – 11.00 Infokeskus Korona, atk-luokka 138.

Moodlen työpaja-aktiviteetti sopii vertais- ja itsearviointiin. Opiskelijat palauttavat työnsä Moodleen, jonka jälkeen he annettujen ohjeiden ja kriteerien mukana arvioivat toistensa tehtäviä ja /tai oman tehtävänsä. Opiskelija näkee vain ne työt, joiden arvioijaksi hänet on merkitty. Voit tutustua etukäteen työpaja-aktiviteettiin Moodlen opettajan oppaassa.

Examinarium – sähköinen tentti

Työpajat 8.1.2020 klo 13.00 – 15.00 ja 22.1. klo 9.00 – 11.00 Infokeskus Korona, atk-luokka 170.

Examinarium on sähköinen tenttijärjestelmä, jossa opiskelija voi tenttiä opettajan etukäteen tekemän tentin joustavana ajankohtana. Tenttiminen tapahtuu erillisissä tenttitiloissa, joissa on tietokone ja tallentava tenttivalvonta. Examinarium-tentti sopii etenkin kirjallisuuskuulusteluihin, kypsyysnäytteisiin, henkilökohtaisiin tentteihin, mutta myös perinteisen salitentin korvaamiseen. Examinarium lisää opiskelun joustavuutta, ja vapauttaa opettajan erillisten tenttitilaisuuksien järjestämisestä pitkin lukuvuotta.

Lue lisää: Ohjeet opettajille ja video-ohje tentin teosta.

Tervetuloa!
Ilmoittautuminen verkkolomakkeella.

Myöhemmin keväällä tulossa Viikissä ainakin Moodlen arviointikirjakoulutus 18.2., Moodle basics (englanniksi) 10.3. ja Moodlen käyttö ryhmätöissä 16.4. Ilmoittautuminen ja lisätiedot Suffelissa.