SOTE-uudistus on riski sosiaali-ja terveydenhuollon koulutukselle ja osaamiselle

Blogikirjoituksen teksti on julkaistu myös Helsingin Sanomien mielipidesivulla 13.3.2017

Vastaamme sote-ammattilaisten opetuksesta Helsingin yliopistossa. Tulevaa ennakoiden olemme edistäneet lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden yhteistä koulutusta, sillä erilaisille tiedeperustoille rakentuvien alojen integraatio on mahdollista vain, jos sitä voi oppia jo peruskoulutusvaiheessa.

Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta on parhaillaan lausuntokierroksella. Olemme vakavasti huolissamme siitä, ettei sosiaali- ja terveysalan koulutuksen järjestäminen ole ollut esillä uudistuksen missään vaiheessa. Vastausta vaille jääviä kysymyksiä on useita, sillä molemmilla aloilla harjoittelujaksot ja jatkuva työssä oppiminen on keskeistä hyvän ammattiosaamisen kannalta. Toistaiseksi meille ei ole selvää, missä uudistuksen tavoitteena olevien integroitujen sote-käytäntöjen sekä alan perustaitojen oppiminen ja opetus tapahtuu. Kysymme, miten opiskelijat koulutetaan yksityisissä SOTE-keskuksissa, joille oleellista on lisäarvon tuottaminen omistajilleen? Ovatko ne kiinnostuneita investoimaan aikaansa perusopetukseen? Toisaalta keskusten välinen kilpailu on epäreilua, jos vain maakunnan hallinnoima SOTE-keskus voisi toimia yliopistollisena opetuspaikkana.

Lue loppuun