SUKO tutkimusfoorumi

Please note that this website is no longer updated. You can find all the latest information about AGORA and our activities on our new website https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/agora-for-the-study-of-social-justice-and-equality-in-education

SUKO (sukupuoli ja koulutus) on foorumi, jossa voi keskustella rennossa hengessä sukupuolen, vallan tai erontekojen teemoja käsittelevistä opinnäyte- tai seminaaritöistä. SUKO kokoontuu 2-3 kertaa lukukaudessa. Lisää tietoa koordinaattoreilta Touko Vaahteralta ja Tuuli Fromilta.

Touko Vaahtera (touko.vaahtera(at)helsinki.fi)
Tuuli From (tuuli.from(at)helsinki.fi)


Pieniä eroja, suuria eroja vaiko: ei eroja sitten ollenkaan!? Tai erojen kirjo ja koko ajan tulossa oleva, jähmettymistä pakeneva, uusia yllättäviä yhteyksiä ja lähentymisiä luova liike… Ja jääkö jotakin sittenkin aina sanomatta ja sanoittamatta? Minkälainen paikka minun tutkimuksessani tai toiminnassani voisi olla sukupuolen, vallan ja eron tekemisten hämmästelylle?

Sukupuoli, valta ja erilaiset eronteot vaikkapa etnisyyden ja seksuaalisuuden perusteella ovat aiheita, joista on joskus vaikea puhua. Niistä kertovat vaikenemiset, huhut, muistoihin tai kokemuksiin liittyvä hankaluus tai helppous. Kuitenkin on kyse jostakin sellaisesta, jolla – ehkä enemmän kuin millään muulla – on vaikutusta siihen, miten missäkin ympäristössä ja elämänvaiheessa olemme, ja millaisiksi olemme tulossa.

Sukupuolitietoinen koulutus -hanke synnytti Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2008 SUKO-tutkimusfoorumin, joka tarjoaa opinnäytetöiden tekijöille tilan keskustella ja pohtia edellä mainittuja teemoja. Tule mukaan ideoimaan, mitä foorumin puitteissa jatkossa puuhataan!

Haaveilemme osallistujiensa näköisistä tiloista, joissa olisi mahdollista saada ravintoa ajatuksilleen sukupuolen ja joskus hankalasti käsiteltäviksi taipuvien erojen ja valtasuhteiden teemoista. Ryhmään voisi tuoda keskeneräisiä pohdintoja, tyhmiä, viisaita, uusia ja ikuisia kysymyksiä käsiteltäviksi… harhailla ja vaeltaa, lähteä liikkeelle yhdessä tai ottaa kantaa, innostua ja ärsyyntyä…

Tapaamiset voivat sisältää osallistujien omien tutkimuspapereiden pohdintaa, vierailijoita ja uusia lukemislöytöretkiä mutta myös yhteisiä elämyksiä ja hauskanpitoa. Toimintaa, jonka myötä mahdollistuu jokin mitä emme vielä edes osaa suunnitella.