TASOVA-hanke

TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen – kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojekti on käynnistynyt kesäkuussa 2016. Projektin tavoitteena on kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä sekä osaamista koko Suomessa. Projektia hallinnoi AGORA, kumppaneinaan keskeiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijat. Rahoitus on myönnetty Euroopan Sosiaalirahastosta kolmelle vuodelle ja se on meneillään olevista tasa-arvoprojekteista Suomen suurin.

Projektissa mm. kehitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijakoulutus, jonka suorittaneet voivat mm. toimia lainsäädännön edellyttäminä tasa-arvo- ja yhdenvertaisyysasiantuntijoina erilaisissa organisaatioissa, konsultoida tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelussa, arvioida strategioiden ja suunnitelmien sukupuoli- ja ihmisvaikutuksia sekä suunnitella ja toteuttaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä projekteja.

Projektissa mm. tuotetaan sukupuolivaikutusten arvioinnit maakuntaohjelmiin, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia eri organisaatioille sekä kehitetään yhtenäinen EU-rahoitusta hakevien projektien arviointi- ja seurantamenetelmä rahoittajaviranomaisten käyttöön.

Projektin kehittämistyö ja sen tueksi tuotettavat kartoitukset ja selvitykset ovat käytettävissä opinnäytteiden ja erillisrahoitettujen tutkimusten aineistoksi. Näiden osalta yhteistyö, tavoitteet ja toteutustavat ovat parhaillaan työstön alla. Projektiin palkataan myöhemmin lisähenkilöstöä.

Tutkimusyhteistyön osalta, ota yhteyttä:

Kristiina Brunila
050 31 09 827
kristiina.brunila@helsinki.fi

Projektin kotisivut.