Home

juurakko

Recent Posts

Tervetuloa avoimelle luennolle maanantaina 6.5.

Lämpimästi tervetuloa professori Suvi Salmenniemen (Turun yliopisto) luennolle Menetyksiä, mukautumista ja moninaisuutta: Terapeuttisen kulttuurin teoriat ja tulevaisuus maanantaina 6.5. klo 10-11 Minervan K113 saliin.

“Menetyksiä, mukautumista ja moninaisuutta: Terapeuttisen kulttuurin teoriat ja tulevaisuus

Puheenvuoro johdattelee terapeuttiseksi kulttuuriksi kutsutun ilmiön tutkimuskenttään, jossa pureudutaan psykologisen tiedon ja minuuden muokkaamisen käytäntöjen merkitykseen ja yhteiskunnallisiin seurauksiin. Esitys kartoittaa tutkimuskentän teoreettisia ja metodologisia lähestymistapoja ja sitä, miten niissä on teoretisoitu valtaa ja politiikkaa, ja millaisia kysymyksiä on jäänyt tutkimukselliseen katveeseen. Esitys myös nostaa esille vaihtoehtoisia teoreettisia tapoja jäsentää ilmiötä muun muassa kokoonpanojen, artikulaation ja kriittisen teorian tarjoamien käsitteiden avulla.”

Suvi Salmenniemi toimii sosiologian professorina Turun yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella. Tämän hetkisessä tutkimuksessaan hän tarkastelee terapeuttista kulttuuria: monenlaisia terapeuttisia käytäntöjä ja tietomuotoja, kuten täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja, uushenkisyyttä ja populaaripsykologisia itsehoitomenetelmiä. Keskeisiä kysymyksiä hänen tutkimuksessaan on mm. miksi nämä terapeuttiset käytännöt puhuttelevat ihmisiä, millaisina ne koetaan ja millaista politiikkaa ja vallankäyttöä niihin sisältyy. 

Lisätietoja: https://www.utu.fi/fi/ihmiset/suvi-salmenniemi 

 

Luento on osa AGORA-tutkimuskeskuksen ja siellä toimivan CoSupport-hankkeen järjestämää Terapeuttinen valta ja kansalaisuus -kirjan (toim. Kristiina Brunila, Esko Harni, Antti Saari & Hanna Ylöstalo) kirjoittaja-seminaaria.

Kulku Minervan K113 saliin on esteetön (Siltavuorenpenger 5 A, Helsinki, kellari 1. krs.).

  1. Behind the idea of disturbing behaviour Comments Off on Behind the idea of disturbing behaviour
  2. Tasa-arvotyö tiedekunnassa ja opettajankoulutuksessa alkaa Comments Off on Tasa-arvotyö tiedekunnassa ja opettajankoulutuksessa alkaa
  3. Happy holidays from AGORA! Comments Off on Happy holidays from AGORA!
  4. Hyvä tahto ei riitä kun kun ratkaistaan nuorten syrjäytymisestä Comments Off on Hyvä tahto ei riitä kun kun ratkaistaan nuorten syrjäytymisestä
  5. New book: Troubling educational cultures in the Nordic countries Comments Off on New book: Troubling educational cultures in the Nordic countries
  6. New publications from AGORA-researchers Comments Off on New publications from AGORA-researchers
  7. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija-koulutus alkaa Comments Off on Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija-koulutus alkaa
  8. AGORA mukana 100tasa-arvotekoa -kampanjassa Comments Off on AGORA mukana 100tasa-arvotekoa -kampanjassa
  9. Haku TASOVAn koulutukseen on auki 31.12.2016 asti Comments Off on Haku TASOVAn koulutukseen on auki 31.12.2016 asti