Kokous 6.9.2018

MUISTIO

Aineenopettajankoulutuksen kehittämisryhmän tapaamisesta 6.9.2018

Paikalla: Ulla Tuomarla (pj), Maija Aksela, Peter von Bonsdorff, Tapani Innanen, Jan Löfström, Petri Paavilainen, Auli Salmi, Marjo Savijärvi, Mikko Vanhanen, Helena Åström; Maikki Naarala (siht.), Sanna-Maria Suviniemi-Harju (siht.)

Ao-jaoksen jäsenistö esittäytyi. Yhteiskokouksessa paikalla: Satu Grünthal, Antti Laherto, Jussi Leppinen, Ritva Ketonen ja Janne Säntti.

Ensimmäinen kokoustunti oli yhteinen ao-jaoksen (kasvatustieteiden maisteriohjelman alainen aineenopettajan koulutuksen pedagogisten opintojen jaos) kanssa. Kehittämisryhmän ja jaoksen jäsenet vierailevat lokakuussa Tallinnan yliopistossa ja tapaamisessa keskusteltiin matkan ohjelmasta.

Kaksipäiväinen matka päätettiin toteuttaa siten, että ensimmäisenä päivänä HY:n delegaatio tapaa tallinnalaiset kollegat lounaalla, mikä tarjoaa mahdollisuuden epämuodolliseen tutustumiseen. Samana päivänä ryhmä vierailee jo sovitusti Suomen Viron-instituutissa, jossa instituutin johtaja Anu Laitila ja ohjelmapäällikkö Rahel Lindpärg tutustuttavat ryhmän virolaiseen koulutuspolitiikkaan ja -järjestelmään.

Jälkimmäinen päivä vietetään Tallinnan yliopistolla. Ohjelma suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä tallinnalaisten kollegojen kanssa molemminpuoliset toiveet huomioon ottaen. Koska kyseessä on ensimmäinen tapaaminen, ohjelmaan kuuluu kummankin yliopiston aineenopettajankoulutuksen esittely ja keskustelua tämänhetkisistä kehittämishaasteista. Kehittämisryhmän ja jaoksen jäsenet esittivät toiveita muun muassa vierailusta johonkin tallinnalaiseen kouluun. Yksityiskohtainen ohjelma muotoutuu sähköpostikeskusteluin syyskuun aikana.

Sovittiin, että Tallinnan yliopiston kontaktihenkilölle Merlin Lindelle lähetetään matkaanlähtijöiden lyhyet esittelytekstit, joista ilmenevät myös jokaisen erityiset asiantuntemusalat ja kiinnostuksen kohteet. Yliopiston matkaseurueen koko tulee olemaan noin 10 henkilöä. Matkan kustannukset katetaan pääosin Inkeri Ruokosen johtaman opettajankoulutuksen kehittämishankkeen varoin ja matkan käytännön järjestelyistä vastaavat kehittämisryhmän sihteerit.

Tapaamisen jälkimmäisellä tunnilla kehittämisryhmä keskusteli alustavasti alkaneen lukuvuoden kokousten teemoista. Esille tuli muun muassa seuraavia asioita:

* Tarvitaan perusteellinen keskustelu aiheesta valinta opettajan pedagogisiin opintoihin (tutkintoon sisältyvät sekä erilliset opinnot). Mukaan pyydetään asiantuntijoita tiedekunnista ja OPA:sta.

* Opettaja työnsä tutkijana: kuinka vahvistetaan aineenopettajuuteen liittyvää tutkimusta ja kannustetaan opettajia jatkotutkinnon suorittamiseen?

* Maisterin tutkinto: voisiko ainedidaktiikan syventävät opinnot olla yksi opintosuunta kasvatustieteiden maisteriohjelmassa?

* HY:ssa ei ole mahdollista suorittaa tutkintoa, jossa yhteiskuntaoppi on ensimmäinen opetettava aine: haluaako ryhmä ottaa tähän kantaa?

Ryhmän seuraava kokous sovittiin pidettäväksi Tallinnan-matkan jälkeen.