Kokous 14.6.2021

MUISTIO

Aineenopettajankoulutuksen kehittämisryhmän tapaamisesta 14.6.2021 (zoom)

Paikalla: Helena Åström (pj), Maija Aksela, Peter von Bonsdorff, Maria Djakonowsky, Kaisa Hahl, Tapani Innanen, Turkka Lavaste, Petri Paavilainen, Markku Sippola, Sanna-Kaisa Tanskanen, Kirsi Wallinheimo, Maikki Naarala (siht.), Sanna-Maria Suviniemi-Harju (siht.)

Kutsuttuina asiantuntijoina Aki Hagelin ja Tuula Sunnarborg yliopistopalveluiden toiminnanohjausyksiköstä

Tapaamisen aluksi keskusteltiin vuonna 2021 opettajan pedagogisiin opintoihin hakeneiden ja hyväksyttyjen määristä. Joko tutkintoon sisällytettäviin tai erillisiin opintoihin lähetettiin määräaikaan mennessä yhteensä 560 hakemusta. Hakijoista 470 (84 %) täytti hakukelpoisuusvaatimukset. Yleisin syy hakukelvottomuuteen erityisesti erillisiin opintoihin hakeneilla oli opetettavan aineen vastaavuustodistuksen puuttuminen. Aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot olivat suosittuja: opetettavista aineista haussa korostuivat mm. kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede) ja teologia (ev. lut. uskonto, joka on suosittu myös perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvien opintojen puolella). Todettiin myös romaanisten kielten aineenopettajavaihtoehdon houkuttelevuuden näyttävän olevan kasvussa. Oma koulutusohjelma matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajille on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi.

Englanninkieliseen STEP-koulutukseen (25 opiskelupaikkaa) lähetettiin hakemuksia erityisesti koulutuksen tarjoamiin erillisiin opintoihin.

Sanna-Maria totesi, että vuonna 2022 opettajan pedagogisiin opintoihin otettavien enimmäismäärät ovat pääosin samat kuin vuonna 2021. Uutena asiana vuodelle 2022 myös ruotsinkielisen aineenopettajankoulutuksen puolelle lisätään mahdollisuus suorittaa aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot: kolme aloituspaikkaa tutkinto-opiskelijoille ja kolme aloituspaikkaa erillisopiskelijoille. Aiemmin aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opinnot ovat olleet tarjolla vain suomeksi.

Kehittämisryhmä järjestää syyskuussa työpajan Opintoasiainneuvostolle 11.11. esitettävien aineenopettajankoulutuksen kehittämisehdotusten valmistelemiseksi. Työpajaan kutsutaan mukaan mm. koulutussuunnittelijoita ja asiantuntijoita, joita on kuultu kehittämisryhmän kokouksissa kolmen vuoden aikana. Sovittiin, että Helena, Maija, Sanna-Kaisa, Sanna-Maria ja Maikki suunnittelevat työpajan tarkemman ohjelman.

Tapaamisessa käytiin alustava keskustelu siitä, minkälaista tietoa on olemassa aineenopettajankoulutuksen johtamisen ja kehittämisen tueksi ja vastaako se tämän hetken tietotarpeisiin. Keskusteluun oli kutsuttu mukaan yliopistopalvelujen toiminnanohjausyksikön asiantuntijat Aki Hagelin ja Tuula Sunnarborg. Kokouskutsun yhteydessä oli ryhmän jäsenille jaettu Akin koostama katsaus tällä hetkellä saatavissa olevista tiedoista ja kuvista. Todettiin, että uusi Sisu-järjestelmä ratkaisee osan ongelmista, joiden syynä on ollut se, että tietoja ei ole syötetty aikaisemmin yhtenäisesti. Tiedot esim. opiskelijoiden valmistumisajoista, läpivirtauksesta ja ainekokonaisuuksista (= opetettavat aineet) ovat tärkeää materiaalia opetuksen suunnittelussa.