Luento 16.6.

Tänään teimme harjoituksena välikertaussimuloinnin, eli olin laatinut harjoitusvälikertauksen, joka tehtiin ja tarkastettiin tunnilla: lisään sen materiaaleihin. Tuo koe noudattaa samaa logiikkaa kuin huominen välikertaus. Lisäksi keräsin kurssipalautteen: jos et ollut tunnilla mutta olet käynyt luennoilla, toivoisin saavani palautteen eli sen voi joko tuoda minulle huomenna/keskiviikkona tai lähettää s-postina.

Onnea huomiseen välikertaukseen; kokeen palautus keskiviikkona.

T. Ulla

 

Virhe yhdessä taulukossa!

Heips
Yksi teistä tarkkasilmäisissä oli löytänyt painovirheen 2.6. eli luennon 8 pdf:ssä, sivun 9 relatiivipronominitaulukossa. *Virheellisesti*  feminiinin yks. genetiivinä oli fem. yks. nom. eli ἥ oli taulukossa kaksi kertaa.
Relatiivipronomini joka, mikä on feminiinissä tietysti ἥ (nom.), ἥς (gen.), ᾕ (dat.), ἥν (akk.) eli se seuraa samaa logiikkaa kuin esim. fem. artikkeli. Olen nyt korjannut virheen myös pdf:ään.

Kiitos huomiosta!
t. Ulla

 

Luento 12.6.

Viimeisenä uutena asiana tenttiin opimme tänään supistumaverbit. Niitä ei tarvitse opetella systemaattisesti ulkoa, mutta supistumasäännöt ja tavallisimpien supistumaverbien käyttäytyminen on hyvä tuntea. Kotitehtävänä sivulta 132 lauseet 1-8. Paljon onnea tenttiin ja hyvää kesää kaikille!

t. Nina

Ullan terveiset:
Kerratkaa ahkerasti mutta rauhallisin mielin viikonloppuna. Maanantaiksi tein meille harjoituskertauksen, teemme sen yhdessä niin saatte tuntumaa. Vaikutelmani on (ja opettajana olen tässäkin asiassa teitä viisaampi!), että olette ihan hyvin kärryillä. Syytä paniikkiin ei ole kun vain treenaatte nyt viikonlopun. Ohjeeni ovat siis :

  • Lue kielioppiasiat kirjasta + Ullan & Ninan slideista
  • Opettele ja harjoittele keskeiset taivutuskaavat, paino verbeissä ja deklinaatioissa (1 dekl. –> ἡ τῆς jne; 2. dekl. –>  ὁ, τοῦ, jne.). Kirjan takana on käteviä taulukoita ja olen huomannut että olette itse tehneet erinomaisia muistiinpanoja
  • Käy läpi oppikirjan tehtäväosiot sekä tunnilla yhdessä tehtyjä tehtäviä.

Hyvää viikonloppua ja muistakaa myös rentoutua!

T. Ulla

 

 

 

Luento 11.6.

Jatkoimme konjunktiivien ja eri sivulausetyyppien kanssa. Tunnilla tehtiin ryhmätöinä laatimaani harjoitusmonistetta (ks. materiaalit!): ennätimme käydä 4 ensimmäistä lausetta, loput 4 huomisen luennolla t. maanantaina. Monisteeseen oli livahtanut mm. sigma-aoristeja ja infinitiivejä, mutta huomasitte, että tekstistä selviää kyllä vaikka siellä olisi jotain yllättävääkin.

Kotitehtävä: Piispa Filippos ja valeprofeetat, lauseet 6-11.

P.S. Nina pitää huomisen oppitunnin. Alfasta oomegaan -kirjaa on tuolloin saatavilla 20 e hintaan siitä kiinnostuneille.

 

 

Luento 10.6.

Tänään puhuttiin välikertauksestesta ja siihen valmistautumisesta:

  • koealue: γ.1-γ.6 eli siihen kuuluvat kielioppiasiat, kirjan keskeinen (lihavoitu) sanasto sekä näiden lukujen tehtävät.
  • kertauksen tavoitteeksi näen varmistaa että teillä on tarvittavat tiedot jatkoa varten sekä saamme selville, mitä alueita kannattaakesätauon aikana kerrata
  • tehtävät tulevat olemaan suomennoksia, joitakin monivalintoja sekä sanojen määrittelyjä
  • Katsokaa läpi myös tunneilla läpikäydyt esimerkit
  • Oma tavoitteeni on nähdä teidät kaikki elokuussa!

Huomisen kotitehtävä: konjunktiivin muodostaminen, käyttö päälauseessa, sekä kirjan harj. s. 124, lauseet 1-5 (saa tehdä loppuun jos haluaa). Teimme lauseita yhdessä tunnilla, lause 1 on jo käyty yhdessä läpi.

Huomiseen!

 

 

Luento 9.6.

Tänään kerrattiin imperfektiä, puhuttiin määrittelystä: kesäkurssilla mediumin ja passiivin preesensissä ja imperfektissä määrittelyksi kelpaa kirjan linjauksen lisäksi: med.-pass. ind. prees. yks. 1. jne + (sen jälkeen kun on selvittänyt sanan merkityksen & kontekstin) merkitään onko kyseessä med. vai pass. sekä, kun on kyseessä deponenttiverbi, tämä annetaan perusmuodon yhteydessä (joka myös asian paljastaa).

Uusi asia: aoristin aspekti ja 2. eli vahva aoristi, pdf:t liitteenä, asia kirjan s.106-112. Sivulla 112 oleva lista on tärkeä, sitä kannattaa opiskella niin hyvin kuin voi. Kerron huomenna top 10-verbit.

Kotitehtävä: Patmoksen näkijä s. 113.

Huomiseen!

Ulla

Luento 5.6.

Kerrattiin passiivi, mediumi ja deponenttiverbit, sekä tarkastettiin kotitehtävät sivulta 96. Uutena asiana opittiin imperfekti.

Kotitehtäväksi tuli käännökset ja määrittelyt sivulta 104.
Harjoitelkaa kotona harjoitusmonisteen avulla augmentin muodostusta ja opetelkaa imperfektin taivutuspääteet. Maanantaina opitte 2. aoristin, joka käyttää samoja persoonapäätteitä.

Luento 4.6.

Tämän päivän uutena asian mediumi, passiivi ja deponenttiverbit (materiaaleissa taas powerpointit). Läksy: kirja s. 88-95, tehtävä “Ateria Matteuksen talossa” s 96 + sanastoa.

Luento 3.6.

Kertasimme pronomineja ja opettelimme uutena asiana 1. deklinaation maskuliinit ja 2. deklinaation feminiinit sekä adjektiivin käytön näiden kanssa. Teimme ja tarkistimme tunnilla kirjan taivutustehtävän sivulta 85. Kotitehtävänä käännöslauseet s. 85-86 sekä sanaston opettelu. Materiaaleissa päivän powerpointit pdf:nä.

T. Nina

Luento ma 2.6.

Tänään käytettiin aikaa läksyn kertaamiseen mutta ehdittiin käydä nopeasti läpi yleisimpiä pronomineja. Nina Nikki pitää tiistain 3.6. tunnin ja mahdollisesti pronominikertauksen. Kotitehtävänä β.5 pronominit s. 75-79 sekä kotitehtävä “Hyvä paimen” s. 80. Luennon tiivistelmä ohessa, sieltä saat täydennettäviä taulukoita ym.

T. Ulla

Luento 27.5.

Kerrattiin artikkelien sekä 1. deklinaation taivutus –> ne on ehdottomasti opiskeltava ulkoa, sillä mask., fem. ja neutrin artikkelien osaaminen antaa teille sanojen taivutuspäätteitä jotka tulevat vastaan niin substantiivien, adjektiivien, pronominien sekä verbien partisiippimuotojen kanssa. Näitä ilman *ei* pärjää! Uutena asiana adjektiivit ja läksynä Nikolaos saarnaa kansalle s. 73.

Suosittelen käyttämään tämän useamman päivän luentotauon opiskeltujen asioiden kertaamiseen sekä sanaston opiskeluun. Valitettavasti kurssiaikataulu ei salli perusteellista kertaamista luentojen yhteydessä – tosin kertaamme sanastoa ensi viikon luennoillakin.

Oikein hyvää helatorstaita ja maanantaihin,
T. Ulla

Luento 26.5.

Tänään aloitettiin sanaston kertaaminen, käytiin läpi kotitehtävä s. 61 “Herra lähettää opetuslapset” sekä uutena asiana β.3. Ensimmäisen deklinaation feminiinit, s. 63-66. Luentokalvot löytyvät materiaaleissa, samoin Ninan laatima nominien taivutusmoniste johon täydennettiin kolmen eri tyypin 1. deklinaatiosanat ἡ ψυχή, ἡ ἀσθένεια, ἡ γλὼσσα.

Kotitehtävä: opiskelkaa 1. deklinaation taivutus, muistakaa aina muistiinpanojen lisäksi lukea myös kirjan kyseiset sivut. On tärkeää opetella artikkelit ja taivutuspäätteet ulkoa!
Suomennosharjoituksena “Hurskas Hanna ja galilealainen saarnaaja”, s. 67.

Materiaaleissa on myös lisäharjoituksia 1. deklinaation feminiineistä, katsotaan näitä yhdessä ensi viikolla.

Huomiseen.
Ulla

Luento 22.5.2014

Materiaaleihin on nyt päivitetty Ninan tämänpäiväisen luennon kalvot sekä verbintaivutustaulukko. Jatkamme maanantaina feminiinisukuisten 1. deklinaation sanojen taivutuksella. Kotitehtävänä s. 61 suomennettavat lauseet.

Opiskelkaa voimienne mukaan myös keskeistä eli tummalla painettua sanastoa: s. 41-42, 51, 61-62.
Hyvää viikonloppua,
T. Nina & Ulla

Luento 21.5.2014

Kertasimme verbien taivutusta aktiivin indikatiivin preesensissä ja opimme uutena asiana 2. deklinaation maskuliinien ja neutrien taivutuksen (kirjan kappale b. 1). Kotitehtävä s. 50.
T. Nina.

Täsmennys: sanaston kokoamisesta

Kiitoksia “Innokkaalle opiskelijalle” tarkentavasta kysymyksestä: sanoin että nyt voi alkaa kokoamaan sanastoa, mutta mitä se on käytännössä?

1) Kirjassa on α.3 alkaen joka luvun lopussa siinä esiintyviä sanoja, ks. s. 41 ja 42. Näistä keskeiset sanat on aina lihavoitu, ja nämä lihavoidut kannattaa opetella ulkoa mahd. hyvin.

2) Sanoja voi opetella esim. ottamalla pieniä pahvikortteja tai paperilappuja (puolikkaan postikortin koko riittää hyvin), joihin kirjoittaa toiselle puolelle ko. sanan kreikaksi, toiselle suomeksi. Sitten vain kuulustelee itseään. Tämän systeemin etu: tehokkuus. kun kirjoittaa sanan, se jää näkemistä paremmin mieleen + lappujen järjestystä voi vaihdella. Haitta: hidasta? Valmiita pahvikortteja saa kirjakaupoista, tuon maanantaina näytille.

3) Sanoja voi kirjoittaa vihkoon luvuittain, esim. niin, että jakaa sivun keskeltä kahtia. Kirjoittaa sitten sanan kreikaksi vasemmalle, suomeksi oikealle. Näinkin voi kuulustella itseään, tosin sanojen järjestys pysyy sitten aina samana.

4) Kamusta (ks. linkit) –> Ladattavat materiaalit löytyy pdf-muodossa oppikirjan keskeinen sanasto. Tämän voi printatata itselleen ja alleviivata tärkeät sanat sitä mukaa kun niitä tulee, ja kuulustella itseltään sanoja peittämällä oikea puoli. Etu: nopeus. Haitta: Et saa kirjoitusharjoitusta etkä lihasmuistin tuomaa hyötyä.

Palataan näihin maanantaina, ja kysykää Ninaltakin tänään – jokaisella on oma tyylinsä miten sanoja opettelee. Antoisaa opiskelua!

 

Luento 20.5.

Tänään: verbitaivutuksen pääasiat (pääluokat, tapaluokat, aikamuodotjne.) sekä ω- ja μι-verbien aktiivin indikatiivin preesens-taivutus. Poissaollokäytännöt on nyt selvitetty, ks. luentomuistiinpanot, jotka löytyvät Materiaalit-osasta. Läksy: kirjan harjoitukset s. 40-42 + alkakaa koota sanastoa esim. vihkoon tai korteille.
Tämän viikon jäljellä olevat tunnit pitää Nina Nikki.
T. Ulla

Luento 19.5.

Kotitehtävän lisäksi kävimme läpi kirjan jaksoa α.2, kreikan lukumerkit. Kysyitte myös tehtävän 3 (s.22) sanojen esiintymistä UT:ssa: kaikki löytyvät, ja κάμηλος kuten joku tiesikin, löytyy a) Markus 10:25 (& rinnakkaiskohdat Matt. 19:24 & Luuk. 18:25); b) Mark. 1:6 (+rinnakkaiskohta Matt. 3:49) sekä c) Matt. 23:24.

Kotitehtävä:
Kirjan harjoitukset, s. 30-31 A&B
Lukuharjoituksena Johanneksen evankeliumin alku (moniste, ks. materiaalit)

Huomiseen,
T. Ulla

15.5.2014: Tervetuloa kurssille & Aakkoset

Kreikan kesäkurssi käynnistyi tänään: ensimmäisellä tunnilla kävimme läpi kurssin perusasioita, oman opiskelun syitä, tavoitteita ja kysymyksiä sekä siirryimme aakkosten pariin. Materiaalit-osiosta löydät tämän kerran powerpointit (pdf-muodossa), kurssiaikataulun sekä aakkosmonisteen (laatinut Christian Seppänen).

  • Maanantain läksy: Lue kirjan alfa.1 jakso, opettele aakkoset/aakkosia, tee tehtävät sivuilta s. 21-22.
  • HUOM! Välikertaus pidetään jo 17.6. luennolla.

Teitte hyvää työtä, tästä on hyvä jatkaa!

Ulla