Puhetta lääkkeistä

Citizen Mindscapes hanke – allekirjoittanut ja Krista Lagus – aloittivat keväällä 2017 yhteistyön teknologiayritys Futuricen kanssa. Tarjosimme Futuricelle työstettäväksi ideaamme Suomi24- aineiston lääkkeisiin liittyvistä keskusteluista. Marjoriikka Ylisiuruan  tekemä Suomi24-aihemallinnus oli osoittanut, että lääkkeet ovat sairauspuheen keskiössä. Lääkkeistä ja niiden annostuksesta, sivuvaikutuksista ja saatavuudesta puhutaan keskusteltaessa diagnosoinnista, oireista, paranemisesta tai päihdeongelmista.Terveystalon kehittämisylilääkäri Päivi Metsäniemi vakuuttui myös aineiston mahdollisuuksista, joten aihetta pyöriteltyämme teimme hakemuksen Futuricen Chilicorn Fund -ohjelmaan. Ohjelman hienous on siinä, että se kanavoi osaamista yhteiskunnallisesti hyödyllisiksi arvioituihin hankkeisiin.

Suomi24-aineiston tekee erityisen kiinnostavaksi, että ihmiset puhuvat lääkkeistä omasta näkökulmastaan, ilman potilas-lääkärisuhteen painolastia. Lääkkeiden voi ajatella olevan alue, jolla ihmiset tekevät ja neuvottelevat terveyttään. Lääkkeet herättävät myös voimakkaita tunteita. Tunteiden tutkimuksen näkökulmasta ihmisen ja lääkkeen suhteen analyysi avaa uudenlaisen näkökulman terveyskokemuksiin.

Lääkenäkökulman yhteiskunnallista merkittävyyttä korostaa tutkimustieto: vain puolet potilaista käyttää lääkkeitä annettujen ohjeiden mukaan. Vapaaehtoisilla potilailla tehdyt tutkimukset antavat siis liian ruusuisen kuvan lääkehoitojen vaikuttavuudesta tai ihmisten ja lääkkeiden kitkattomasta yhteistyöstä. Lääkekuureja jätetään kesken, annokset otetaan epäsäännöllisesti tai ne jäävät vaillinaisiksi. Lääkkeet voivat olla liian kalliita ostettavaksi. Lääkkeitä myös lainaillaan tai vanhoja lääkkeitä uusiokäytetään oireiden pahentuessa.

Toivoimme data-analyysin tuovan lisävalaistusta lääkkeiden käytön arkeen. Mistä lääkkeistä ihmiset keskustelevat Suomi24-palstoilla innokkaimmin ja miksi? Esimerkiksi seuraavat kysymykset ovat kiinnostavia: Mitkä lääkkeet ovat erityisen ristiriitoja herättäviä? Mihin lääkkeisiin ei luoteta? Millaisia tunteita ja sivuvaikutuksia eri lääkkeisiin liitetään?

Futuricen data-analyytikoiden tartuttua aineistoon tutkimuskysymykset täsmentyivät ja muovautuivat uusiksi tiiviissä yhteistyössä. Tunnekulma osoittautui data-analyysin kannalta erityisen haastavaksi, joten siitä luovuttiin toistaiseksi. Sen sijaan analyysityössä piirtyivät luotettavasti esiin lääkkeiden suhteet toisiin lääkkeisiin, lääkkeet ja niiden suhde oireisiin ja annoskoot. Erinomaista työtä tehneet Chang Rajani ja Atte Juvonen tulevat raportoimaan syksyn aikana ratkaistuja ja ratkaisemattomia analyysihaasteita.

Futuricen työn tuloksena on valmistumassa käyttöliittymä – Nettipuoskari – jonka avulla saa nopeita näkymiä siihen, mistä lääkkeistä, lääkeannoksista ja oireista ihmiset puhuvat Suomi24:n keskusteluissa. Seuraavassa vaiheessa lähdemme tutkimaan, millainen työkalu käyttöliittymä on lääkäreille, päihdetyöntekijöille tai tutkijoille ja miten sitä tulisi kehittää eteenpäin. Tähän työhön etsimme parhaillaan yhteistyökumppaneita.

Kuvittelemme, että lääkekeskustelujen purkaminen on arvokasta hoitotyötä tekeville sekä yhteiskunnallisille toimijoille, jotka pohtivat  ihmisten lääkesuhdetta resursoinnin tai sääntelyn näkökulmasta. Sairastuneille tai sairastuneiden läheisille tieto voi olla myös kokemuksellisesti tärkeää. Keskustelu lääkkeiden käytöstä voi paljastaa toisenlaisen näkökulman läheisen arkeen tai auttaa vertaamaan omia lääkekokemuksia muiden vastaaviin.

Minna Ruckenstein

5 thoughts on “Puhetta lääkkeistä

  1. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia in the interest years, and after demanding CBD like https://www.cornbreadhemp.com/pages/where-can-i-buy-cbd-gummies-for-ed in the course of the from the word go mores, I at the last moment knowing a complete night of restful sleep. It was like a weight had been lifted off the mark my shoulders. The calming effects were calm after all sage, allowing me to inclination slow naturally without sympathies woozy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime angst, which was an unexpected but acceptable bonus. The taste was a minute earthy, but nothing intolerable. Blanket, CBD has been a game-changer in compensation my slumber and solicitude issues, and I’m grateful to procure discovered its benefits.

  2. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia on years, and after demanding CBD like https://www.cornbreadhemp.com/blogs/learn/hemp-vs-marijuana because of the key mores, I lastly knowing a full night of pacific sleep. It was like a force had been lifted mad my shoulders. The calming effects were indulgent still intellectual, allowing me to drift free logically without feeling woozy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime apprehension, which was an unexpected but acceptable bonus. The partiality was a flash lusty, but nothing intolerable. Comprehensive, CBD has been a game-changer in compensation my slumber and anxiety issues, and I’m grateful to arrange discovered its benefits.

  3. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia for years, and after demanding CBD like https://www.cornbreadhemp.com/blogs/learn/can-you-take-cbd-oil-on-a-plane in the course of the prime mores, I at the last moment knowing a busty evening of restful sleep. It was like a arrange had been lifted off my shoulders. The calming effects were merciful yet scholarly, allowing me to meaning free obviously without sensibilities punchy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime desire, which was an unexpected but acceptable bonus. The tactfulness was a fraction lusty, but nothing intolerable. Whole, CBD has been a game-changer inasmuch as my sleep and solicitude issues, and I’m appreciative to procure discovered its benefits.

  4. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia in the interest years, and after infuriating CBD like for the first time, I lastly knowing a loaded night of pacific sleep. It was like a force had been lifted mad my shoulders. The calming effects were merciful yet profound, allowing me to meaning free obviously without feeling woozy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime angst, which was an unexpected but welcome bonus. The cultivation was a bit rough, but nothing intolerable. Comprehensive, CBD has been a game-changer for my siesta and solicitude issues, and I’m appreciative to have discovered its benefits.

  5. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia in the interest years, and after infuriating CBD like because of the from the word go mores, I finally trained a busty eventide of relaxing sleep. It was like a arrange had been lifted off the mark my shoulders. The calming effects were gentle yet intellectual, allowing me to drift off obviously without sensibilities groggy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime anxiety, which was an unexpected but welcome bonus. The cultivation was a minute shameless, but nothing intolerable. Blanket, CBD has been a game-changer for my slumber and angst issues, and I’m thankful to procure discovered its benefits.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *