Suomi24-käyttäjäkyselyn tuloksia

Citizen Mindscapes – hankkeessa toteutettiin verkkokysely Suomi24-foorumin käytöstä sekä siihen liittyvistä kokemuksista ja tuntemuksista. Kyselyn linkki oli esillä Suomi24-keskustelualueilla kahden viikon ajan joulukuussa 2016. Kyselyn avasi vajaa 4500 käyttäjää, joista kyselyyn vastasi hieman vajaa 1400 henkeä, mikä oli verkkokyselylle hyvä saavutus.

Vastaajia pyydettiin määrittelemään ovatko he satunnaisia vierailijoita, keskusteluiden lukijoita vai keskusteluihin osallistuvia kirjoittajia. Tämä oli kyselyn ainoa pakollinen kysymys. Satunnaisiksi vierailijoiksi itsensä luokitelleilta kysyttiin taustatietoja, muut eli keskustelufoorumin varsinaiset käyttäjät vastasivat laajempaan kyselyyn, jossa kysyttiin käyttäjien kokemuksia, esimerkiksi näkemyksiä foorumikeskustelun laadusta ja sen annista kirjoittajille ja lukijoille.

Kyselyn perusteella Suomi24-foorumin peruskäyttäjätyypiksi hahmottuu kaupungissa asuva keski-ikäinen mies, joka asuu yhdessä avio- tai avopuolisonsa kanssa. Lapsia ei ole tai he ovat jo muuttaneet kotoa. Yksin asuvia vastaajista oli reilu kolmannes.

Miehiä kyselyyn vastanneista oli 63%, naisia 36%. Vastaajista hieman alle puolet oli iältään neli-viisikymppisiä. 32% oli 60-vuotias tai vanhempi. Noin kolmannes vastanneista asuu suuressa, yli sadantuhannen asukkaan kaupungissa, neljännes asuu pienessä taajamassa tai maaseudulla. Joka kymmenes vastaaja oli kyselyyn vastatessaan työtön. Eläkkeellä oli kolmasosa vastaajista.

Käyttäjäkyselyn toteuttaminen avoimesti verkossa merkitsee, ettei kyselyn tulosten voida nähdä edustavan foorumin koko käyttäjäkuntaa. Vastaajat ovat valikoituneet oman motivaationsa perusteella: osa foorumin käyttäjistä halusi kertoa tutkijoille näkemyksiään keskustelufoorumista, suuri osa ohitti kyselyn kokonaan tai päätti olla vastaamatta siihen sen avattuaan.

Kyselyyn vastanneissa kirjoittajien osuus korostuu suhteessa muihin foorumin käyttäjiin. Vastaajista 39% oli satunnaisia kävijöitä, 17% prosenttia lukijoita ja 44% foorumille kirjoittavia. Kirjoittajilla on usein tiiviimpi suhde foorumiin ja sen keskusteluihin kuin pelkässä lukijaroolissa pysyttelevillä. Näin kirjoittajat olivat todennäköisesti motivoituneempia vastaamaan kyselyyn kuin muut Suomi24-käyttäjät. Kirjoittajien suuri osuus vastaajista antaa mahdollisuuden peilata käyttäjäkyselyn tuloksia käsillä olevaan Suomi24-aineistoon, sillä he ovat olleet mukana keskustelua tuottamassa. Tiedämme nyt enemmän paitsi siitä, keitä keskustelijat ovat, myös siitä, mitä he palstoilla käydystä keskustelusta ajattelevat.

Sukupuolen näkökulmasta kyselyaineisto herättää kiinnostavia kysymyksiä, joita on tarkoitus analysoida tarkemmin. Miesten osuus korostuu erityisesti kirjoittajissa. Kyselyyn vastanneista naisista vain reilu kolmannes kertoo osallistuvansa keskusteluihin. Kirjoittajiksi itsensä määrittelevät vastaajat kommentoivat foorumilla varsin usein, 36% heistä sanoo kirjoittavansa viikoittain, 17% päivittäin.

Kyselytutkimus paljastaa myös käyttäjien jännitteisen suhteen suomalaiseen yhteiskuntaan. Kyselyyn vastanneet ovat varsin tyytyväisiä omaan elämäänsä, ihmissuhteisiinsa ja yhteiskunnalliseen asemaansa. Sen sijaan 40% vastaajista koki olevansa erittäin tyytymätön suomalaisen yhteiskunnan nykytilaan.

Valtaosa vastaajista ei kokenut keskustelun nimettömyyttä tai nimimerkkikirjoittelua häiritseväksi. Kyselyn avovastauksissa, joissa kysyttiin muun muassa vastaajien myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia foorumilla, nousi kuitenkin esiin, että vastaajien mielestä rekisteröitymättömyys mahdollisti keskustelupalstoilla häiriköinnin, ”trollauksen” ja vihapuheen. Keskusteluissa häiritsevään sisältöön oli törmännyt joskus puolet vastaajista ja usein kolmannes vastaajista.

Teksti: tutkija Auli Harju, Tampereen yliopisto

Käyttäjäkyselyn toteutti: tutkija Kari Saari, Juvenia – Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

9 thoughts on “Suomi24-käyttäjäkyselyn tuloksia

  1. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia on years, and after infuriating CBD like https://www.cornbreadhemp.com/pages/what-do-cbd-gummies-do-for-men for the first time, I finally trained a loaded eventide of pacific sleep. It was like a bias had been lifted misled my shoulders. The calming effects were indulgent despite it sage, allowing me to roam afar obviously without sensibility woozy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime anxiety, which was an unexpected but receive bonus. The taste was a flash shameless, but nothing intolerable. Overall, CBD has been a game-changer quest of my siesta and angst issues, and I’m thankful to procure discovered its benefits.

  2. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia for years, and after infuriating CBD like https://www.cornbreadhemp.com/pages/store-locator for the prime once upon a time, I at the last moment trained a busty eventide of calm sleep. It was like a arrange had been lifted off the mark my shoulders. The calming effects were gentle still profound, allowing me to roam afar naturally without sympathies woozy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime angst, which was an unexpected but welcome bonus. The cultivation was a flash lusty, but nothing intolerable. Whole, CBD has been a game-changer inasmuch as my nap and solicitude issues, and I’m appreciative to have discovered its benefits.

  3. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia for years, and after tiring CBD like https://www.cornbreadhemp.com/products/full-spectrum-cbd-gummies because of the from the word go once upon a time, I lastly practised a complete night of pacific sleep. It was like a bias had been lifted off my shoulders. The calming effects were indulgent still sage, allowing me to inclination afar uncomplicatedly without sympathies woozy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime apprehension, which was an unexpected but acceptable bonus. The cultivation was a minute shameless, but nothing intolerable. Comprehensive, CBD has been a game-changer quest of my slumber and angst issues, and I’m appreciative to arrange discovered its benefits.

  4. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia for years, and after demanding CBD in the course of the first once upon a time, I finally experienced a busty evening of relaxing sleep. It was like a force had been lifted mad my shoulders. The calming effects were merciful still scholarly, allowing me to inclination slow obviously without sensibilities groggy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime apprehension, which was an unexpected but receive bonus. The partiality was a flash shameless, but nothing intolerable. Comprehensive, CBD has been a game-changer inasmuch as my slumber and angst issues, and I’m thankful to keep discovered its benefits.

  5. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia on years, and after tiring CBD for the first time, I at the last moment experienced a complete eventide of pacific sleep. It was like a force had been lifted misled my shoulders. The calming effects were gentle yet scholarly, allowing me to roam free naturally without sensibility groggy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime angst, which was an unexpected but allowed bonus. The partiality was a bit rough, but nothing intolerable. Overall, CBD has been a game-changer inasmuch as my sleep and angst issues, and I’m grateful to arrange discovered its benefits.

  6. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia in the interest years, and after trying CBD like because of the key age, I at the last moment trained a loaded eventide of calm sleep. It was like a arrange had been lifted off my shoulders. The calming effects were merciful still profound, allowing me to drift off obviously without sympathies punchy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime apprehension, which was an unexpected but allowed bonus. The cultivation was a bit lusty, but nothing intolerable. Overall, CBD has been a game-changer for my sleep and anxiety issues, and I’m grateful to keep discovered its benefits.

  7. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia for years, and after trying CBD like pro the first time, I at the last moment experienced a complete eventide of pacific sleep. It was like a bias had been lifted off my shoulders. The calming effects were calm despite it profound, allowing me to meaning off naturally without feeling punchy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime apprehension, which was an unexpected but acceptable bonus. The tactfulness was a fraction rough, but nothing intolerable. Whole, CBD has been a game-changer for my sleep and angst issues, and I’m grateful to arrange discovered its benefits.

  8. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia in the interest years, and after tiring CBD like for the prime time, I lastly knowing a loaded eventide of relaxing sleep. It was like a weight had been lifted off the mark my shoulders. The calming effects were merciful after all intellectual, allowing me to drift afar naturally without feeling groggy the next morning. I also noticed a reduction in my daytime angst, which was an unexpected but allowed bonus. The taste was a bit earthy, but nothing intolerable. Overall, CBD has been a game-changer quest of my slumber and angst issues, and I’m thankful to procure discovered its benefits.

  9. CBD exceeded my expectations in every way thanks. I’ve struggled with insomnia in the interest years, and after demanding CBD like because of the prime age, I finally practised a busty eventide of relaxing sleep. It was like a force had been lifted misled my shoulders. The calming effects were merciful yet scholarly, allowing me to roam afar uncomplicatedly without feeling confused the next morning. I also noticed a reduction in my daytime anxiety, which was an unexpected but welcome bonus. The tactfulness was a fraction lusty, but nothing intolerable. Whole, CBD has been a game-changer inasmuch as my slumber and angst issues, and I’m thankful to have discovered its benefits.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *