Digitaalinen kehittäminen ja verkostoyhteistyö korkeakoulusektorilla Suomessa ja kansainvälisesti

Videoblogin tuottivat DigiErko 5. vuosikurssin opiskelijat Jonna Kangas ja Kirsi Hasanen

Lähteet

Digivisio 2030. Korkeakoulujen yhteinen digivisio 2030 -Suomesta joustavan opiskelun mallimaa. https://digivisio2030.fi/

Hakala, A., Ikonen, H., & Pakkala, A. (2018). Koulutuksen kehittämisen katsaus 2018: Verkostoilla joustavuutta ja laatua opintoihin. OAMK.

Hyvönen, I. (2019) Korkeakoulujen digitaalisen palveluympäristön kehittäminen 27.8.2019 https://okm.fi/documents/1410845/15302027/Ilmari+Hyv%c3%b6nen_Digivisio-kotaseminaari-ih-2019-08-27.pdf/1fb15231-08f6-3dbb-7581-b23b90b8be14/Ilmari+Hyv%c3%b6nen_Digivisio-kotaseminaari-ih-2019-08-27.pdf

Härkönen, A. (2019). Kansainvälistä toimintaa ei ole ilman kumppaneita tai verkostoja.https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/227929/Harkonen_Kansainvalista_2019.pdf?sequence=1

Kostiainen, J. (2002). Urban Economic development policy in the network society. The Finnish Association of Graduate Engineers TEK, Tampere

Muijs, D., West, M. & Ainscow, M. (2010) Why network? Theoretical perspectives on networking, School Effectiveness and School Improvement, 21(1), 5-26,

Nonaka, I.  & Takeuchi H. (1995). The Knowledge Creating Company. Oxford University Press

Spante, M., Hashemi, S. S., Lundin, M., & Algers, A. (2018). Digital competence and digital literacy in higher education research: Systematic review of concept use. Cogent Education, 5(1), 1519143.

Volungevičienė, A., Teresevičienė, M., & Ehlers, U. D. (2020). When is open and online learning relevant for curriculum change in higher education? Digital and network society perspective. Electronic Journal of e-Learning, 18(1), 88-101

Zhao, Y., Llorente, A. M. P., & Gómez, M. C. S. (2021). Digital competence in higher education research: A systematic literature review. Computers & Education, 168, 104212.