Yhteistyössä on voimaa – kokemuksia verkkokurssin suunnittelusta

Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelmassa (AGERE) suurin osa maisterintutkielmista tehdään kvantitatiivisilla menetelmillä, ja niiden opetukseen on panostettu. Ohjelman kurssitarjonnassa ei ole toistaiseksi ollut laadullisten menetelmien kurssia. Näiden menetelmien ymmärtäminen on kuitenkin tärkeää työelämän näkökulmasta. Opiskelijapalautteen perusteella verkko-opetukseen toivottiin lisäystä ja niin syntyi idea kurssista ”Qualitative methods in Agricultural, Environmental and Resource Economics”, joka on osa AGERE-DIGILEAP hanketta.

ABC-työpajalla alkuun
Kurssin varsinaisen sisällön suunnittelu aloitettiin keväällä 2019 ABC- työpajan avulla. Kurssista haluttiin sellainen, että se ei mene minkään olemassa olevan kurssin sisältöjen kanssa päällekkäin, vaan osaltaan voisi tukea ja täydentää opetusta. Mukana suunnittelussa on opettajia useammasta eri ohjelmasta ja oppiaineesta. Tavoite on, että kurssin käytyään opiskelija 1) tunnistaa erilaisia yleisiä laadullisen tutkimuksen menetelmiä, 2) pystyy arviomaan, mikä menetelmä sopii minkälaiseen tutkimusongelmaan ja 3) tunnistaa, millaista on hyvä laadullinen tutkimus. Lisäksi kurssi tukee opiskelijan valmiuksia soveltaa näitä menetelmiä myöhemmin. Ajatuksena on myös, että kun perustaidot saadaan tällä kurssilla, osaston muut laadullisen tutkimuksen kurssit voivat mennä syvemmälle aiheeseen.

ABC-työpaja osoittautui tämän kurssin osalta erinomaiseksi työkaluksi. Pohdimme yhdessä kurssille tarkemmat tavoitteet, valitsimme sopivat teemat, mietimme rakenteen ja arvioinnin. Lisäksi keskustelimme kuormittavuudesta opiskelijan näkökulmasta – tämä kaikki parin tunnin työpajassa. Mielestäni onnistuimme tekemään hyvän, pedagogisesti linjakkaan suunnitelman. Oli todella hedelmällistä keskustella suunnitelmasta monen asiantuntevan opettajan kanssa. Kokemuksen perusteella uskallan suositella ABC-työpajaa kurssien suunnittelun apuvälineeksi; se on tehokas ja hyvin avartava menetelmä.

Kurssin toteutus syksyllä 2019
Kurssi tullaan toteuttamaan Moodle alustalla. Tällä hetkellä kurssin videoita käsikirjoitetaan ja pääosa niistä videoidaan lokakuun alkupuolella yhteistyössä Unigrafian kanssa. Loput videoista tehdään marraskuussa. Kurssi pidetään ensimmäisen kerran jo II-peridiodissa 2019. Päätteeksi kerätään opiskelijapalautetta perinteisten menetelmien lisäksi myös ryhmähaastattelujen avulla. Haastatteluja käytetään osana kurssin jatkokehitystä, ja ne myös litteroidaan myöhempää tutkimuskäyttöä varten.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *