Vapaan ja kriittisen yliopiston puolesta!

Dilemman hallitus päätti kokouksessaan keskiviikkona 13.4.2011 allekirjoittaa yhdistyksen nimissä työryhmäraportin “Vapaan ja kriittisen yliopiston puolesta”. Raportti listaa kolme päätavoitettaan, jotka ovat 1) vastaaminen Teknologiateollisuus ry:n viimeaikaiseen raporttiin ja muuhun “huippuosaamiskeskittymä”-diskurssiin, 2) tuoda konkreettista vaihtoehtoisuutta tuleviin hallitusneuvotteluihin, sekä 3) visioida vapaata, kriittistä ja vastuullista 2000-luvun yliopistoa.

Tässä ovat työryhmän blogisivu sekä raportti.

ETSINTÄKUULUTUS – Platonin Akatemia 8.5. 2009

Hyvä Ihminen,

Oletko käsittänyt akateemisen filosofian tylsyyden ja yksipuolisuuden. Tahtoisitko astua kirjankansien välistä kokeilemaan taitojasi. Oiva tilaisuus on tarjoitunut. Tänne vaan:

Uusimmat filosofiset metodit käytäntöön!
Mitä jokaisen lukiolaisenkin tulisi tietää?
Tilaa villeimmille pedagogisille kokeiluille!
Yhteistä dialogia, ristiriitaa, väittelyä!
Ruumiillista filosofiaa!
Vai eikö työpaja riitä, pidä luento!

…ja muut mahdolliset maailmat

LIITY ETURINTAMAAN TAISTELUUN TYLSYYTTÄ JA MONOMANIAA VASTAAN!

Kiinnostuneet ilmoittautukoot Lauri Mattilalle (etunimi.sukunimi@helsinki.fi) tai Tapio T:lle.

Platonin akatemia on Tuusulassa vuosittain järjestettävä dynaaminen ja innovatiivinen poikkitieteellinen ja -taiteellinen kulttuuritapahtuma. Tavahtumaa määrittää avoimuus niin ohjelman kuin osallistujajoukonkin piirissä. Reilu puolet osallistujista on lukiolaisia milloin mistäkin ja Hyrylän lukiosta. Dilemma on Platonin Akatemian pitkäaikaisimpia yhteistyökumppaneita.

“Vuoden 2009 Platonin Akatemian (XIII) teemana on Mahdollinen maailma. Tällä hetkellä mukaan ovat tulossa mm. Juha Siltala (yksilö ja systeemit), Ilkka Taipale (oma elämänfilosofia), Mika Pekkola (Eric Fromm), Antti Heinonen (Jaakko Hintikka ja mahdolliset maailmat), mahdollisia työpajoja Kantista, Levinasista, ympäristöfilosofiasta ja tulevaisuuden ihmisestä (psykologian työpaja). Kallio-Kuninkalan päärakennuksessa kokoontuu Elävä kirjasto, jossa on mukana eri uskontojen, yhdistysten, elämäntapojen ym. edustajia.

Kartanolle mahtuu vielä työpajoja. Oletko tulossa mukaan?
Tarkka aika on perjantai 8.5. klo 9-18.

KUTSU YLIOPISTOLAISTEN YLEISKOKOUKSEEN

KUTSU YLIOPISTOLAISTEN YLEISKOKOUKSEEN

Torstai 29.1.2009 klo 13, Porthania

Opiskelijoista ja henkilökunnan edustajista koostuva yliopisto-toimintaverkosto kutsuu kaikki yliopistoyhteisön jäsenet yhteiseen yleiskokoukseen torstaina 29.1.2009 klo 13-16, Porthania, ls 1.

Yleiskokouksessa keskustellaan niin yliopistoa koskevan lakiesityksen ongelmista kuin siitä, miten ja mihin suuntaan yliopistoa pitäisi uudistaa. Keskustelua alustavat mm. konsistorin jäsenen Pia Mänttärin, oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanin Jukka Kekkosen ja 1.varadekaanin Kai Kaliman sekä opiskelijatoimintaryhmän pitämät alkupuheenvuorot.

Yleiskokouksen konkreettisina tavoitteina on käydyn keskustelun pohjalta

– kirjoittaa yliopistoyhteisön jäsenten näkemyksiä mahdollisimman laajasti edustava kannanotto, jonka taakse kerätään allekirjoituksia ja joka luovutetaan eduskunnalle yliopistolakiesityksen käsittelyn yhteydessä
– muotoilla ne yhteiset kysymykset, ongelmat ja ehdotukset, joista voi 3.2. järjestettävässä kuulemistilaisuudessa keskustella kansleri Ilkka Niiniluodon, rehtori Thomas Wilhelmssonin ja kehitysjohtaja Ulla Mansikkamäen kanssa

TERVETULOA myös yliopisto-toimintaverkoston järjestämään KUULEMISTILAISUUTEEN tiistaina 3.2. klo 15:30 Vanhalla ylioppilastalolla. Kuulemistilaisuudessa yleisöllä on mahdollisuus ennalta valmisteltujen kysymysten lisäksi tuoda vapaasti esille omia kysymyksiä ja näkökulmia.

Dilemman jäsenrekisterilomake

Käykää ihmeessä täyttämässä Dilemman jäsenrekisterilomake ja liittykää virallisesti ainejärjestöömme! Dilemman sääntöjen mukaan jäsenrekisterilomakkeen saavat täyttää filosofiaa pää- tai sivuaineekseen lukevat opiskelijat.

Pääaineopiskelijat:
Käytännöllisen filosofian opiskelijat täyttävät lomakkeen normaalisti, raksivat itsensä Dilemman jäseniksi sekä halutessaan myös valtiotieteellisen tiedekuntajärjestö Kannunvalajat ry:n tai Politicus rf:n jäseneksi.

Teoreettisen filosofian ja filosofin opiskelijat taas hyppäävät Kannunvalajat ry.:n ja Politicus rf:n liittymiskohdat yli ja raksivat lomakkeesta liittymisen vain Dilemman jäseneksi. Homma tapahtuu e-lomakkeella, jonka täyttäminen vie korkeintaan minuutin. Lomakkeeseen pääset klikkaamalla tästä.

Täyttäkää lomake heti, tehkää päivän hyvä työ! Vaikka vain luontaisen uteliaisuutenne tähden.

Sivuaineopiskelijat:
Vastatkaa alla oleviin kysymyksiin ja lähettäkää ne Dilemman puheenjohtajalle Jutta Sarhimaalle (jutta.sarhimaa@helsinki.fi), niin pysytte Dilemman jäseninä!

Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia:

HENKILÖTIEDOT

Sukunimi*:
Etunimet*:
Kotipaikka*:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite*:
Sukupuoli:
OPISKELUTIEDOT

Filosofian opintojesi aloitusvuosi*:
Pääaine*:
AINEJÄRJESTÖT

Tällä lomakkeella liityt muun kuin oman pääaineesi ainejärjestöön.

Haluan liittyä seuraavan ainejärjestön jäseneksi*: Dilemma ry.
Lisätietoja: Jäsenrekisteri on herättänyt paljon kysymyksiä koskien filosofian sivuaineopiskelijoita. Dilemman sääntöjen mukaan ainejärjestöömme kuuluvat automaattisesti kaikki pää- ja sivuaineopiskelijat, mutta Kannunvalajien ylläpitämä jäsenrekisteri ei salli sivuaineopiskelijoiden rekisteröitymistä.

Tälle on ymmärrettävä syy: Kaikilla valtiotieteellisen tiedekunnan alaisilla ainejärjestöillä on omat erikoisjärjestelyjä vaativat sääntönsä. Niiden kaikkien huomioonottaminen mutkistaisi jäsenrekisterilomaketta ja tekisi sen purkamisesta hankalaa.

Siispä rekisterin ylläpitäjä on antanut ainejärjestöille luvan kerätä sivuaineopiskelijoidensa yhteystiedot manuaalisesti. Tiedot ovat luottamuksellisia ja ne syötetään suoraan Exceliin.

Tarkempia tietoja jäsenrekisterilomakkeen tarkoituksesta:
Valtiotieteellisen tiedekunnan järjestöillä jäsenrekisteri on tähän asti ollut olemassa vain Kannunvalajat ry:n paperiversiona. Nyt siirrymme nykyaikaan ja samalla rakennamme alusta uuden luetteloinnin. Tähän on kaksi painavaa syytä:

1) Yhdistyslaissa (26.5.1989/503) lukee, että “Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. (30.12.1992/1614)”. Tätä pykälää on de facto noudatettu epätäydellisesti, joten kaikkien vanhojenkin jäsenten on täytettävä jäsenhakemus uudelleen.

2) HYYn säännöissä järjestöille lukee, että “Järjestön hallituksen on pidettävä järjestön jäsenistä luetteloa, josta tulee ilmetä kunkin jäsenen täydellinen nimi.” Samoin perustein kuin yllä on kaikkien täytettävä jäsenhakemus uudelleen.

Järjestöjen HYYltä saatavat toiminta-avustukset ovat riippuvaisia jäsenrekisterin tarkkuudesta. Vuoden 2007 toiminta-avustushakemukset palautetaan helmikuun alussa, jolloin rekisterin tulisi olla mahdollisimman valmis. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että kaikki käyvät täyttämässä lomakkeen.

Jäsenrekisteriä ylläpitää Kannunvalajat ry:n hallitus, eikä tietoja luovuteta mihinkään muuhun käyttöön. Ainoastaan ainejärjestöt saavat listauksen omista jäsenistään.

Palautteen lomakkeesta voi antaa osoitteeseen (kannu-hallitus@helsinki.fi).

Filosofit voittivat jälleen teologit

Dilemman perinteikäs jalkapallojoukkue FC Premissi (joidenkin lähteiden mukaan myös FC DilDo) voitti teologien TYT-Belsebulsin murskalukemin 3-2. Voitollaan filosofit jatkoivat pitkää ja maineikasta perinnettä, joka alkoi jo auvoisina antiikin aikoina: FC Premissin manageri Otto Lindergborg kommentoi voittoa mm. seuraavasti:

“Dilemma voitti ensimmäisen ottelunsa Belsebubeja vastaan 3-2
ja osoitti miksi filosofia aikoinaan itsenäistyi uskonnosta (vaikka järjen
käyttö uskonnon ohella olikin tavallista keski-ajan skolastikkojen
piirissä , uskon asioita pyrittiin selvittämään järjen avulla jotta Jumalan
sana ei vaikuttaisi ainoastaan ilmoitusluonteiselta asialta, ei voida silti
sanoa sen olleen itsenäisessä asemassa uskontoon verattuna. Monet
vaikutusvaltaiset skolastikot yhtyivätkin lausahdukseen: ‘Uskon jotta
ymmärtäisin’); filosofia on vaikutusvaltaisempaa kuin teologia.”

FC Premissin voitokas taival yliopiston jalkapallosarjassa jatkuu Töölön pallokentällä keskiviikkona klo. 13.00, jolloin se kohtaa ensin oikeustieteilijöiden Työväen nyrkkeilijät ja sen jälkeen kansantaloustieteilijöiden KTTO2000B:n. Sekä oikeustieteilijät että kansantaloustieteilijät ovat olleet jo iät ja ajat akateemisessa maailmassa filosofien pilkan kohteena, joten saman perinteen odotetaan jatkuvan myös jalkapallokentällä.

Dilemma ry:n puheenjohtaja Lauri Kallio kommentoi tilannetta totuttuun tapaansa: “Loistavaa!”