Tervetuloa – Welcome

GUIDE-tutkimusryhmä tuottaa tietoa koulutus- ja työuraohjauksen hallinnasta ja politiikoista kansallisella ja paikallisella tasoilla. Tutkimusryhmällä on käynnissä useita rinnakkaisia tutkimushankkeita, joissa analysoidaan koulutus- ja työuraohjauksen hallinnan haasteita sekä niihin kansallisella ja paikallisella tasolla kehitettyjä ratkaisumalleja. GUIDE tutkii ohjausta ja ohjaustilanteita muun muassa keskushallinnossa, etujärjestöissä, kunnissa ja kouluissa.  Tutkimusryhmä työskentelee Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa.

GUIDE research group increases knowledge on the governance and politics of career guidance at national and local levels. With parallel research projects, the group analyses the challenges of career guidance, as well as the national and local responses to these challenges. GUIDE research is conducted at the central administration, interest organisation, municipalities and schools, among other institutions. The research group works at the University of Helsinki and at the University of Jyväskylä.