Kuntien koulutus- ja työuraohjauksen hallinta 2020-2021

Kuntien koulutus- ja työuraohjauksen hallinta 2020-2021

Tutkimuksessa tarkastellaan koulutus- ja työuraohjauksen hallintaa kunnallisella tasolla. Tavoitteena on kuvata ja analysoida ohjaustyötä tekeviä paikallisia toimijoita, toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä ohjaustyön hallinnoinnin käytäntöjä.

Tutkimustehtävässä on kaksi ulottuvuutta, ensimmäinen painottaa valtio–kunta -suhteen kautta rakentuvia poliittisia toimintamahdollisuuksia ja toinen toimintaa kunnassa:

1) Mitkä ovat koulutus- ja työuraohjauksen lainsäädäntöön, rahoitukseen, tavoitteisiin ja arviointiin perustuvat reunaehdot? Miten ohjaustyön hallinta raamittuu paikallisella tasolla?

2) Millainen on koulutus- ja työuraohjauksen kunnallinen toimintamalli?

Tutkimus on tapaustutkimus. Aineisto muodostuu kunnallisesta, ohjausta käsittelevästä dokumenttiaineistosta sekä ohjaustyön asiantuntijoiden teemahaastatteluista.

Vastuututkija Janne Varjo

Kollegiumtutkija Mira Kalalahti

Tutkija Samira Harjula