Julkaisuja – Publications

Kauko, J., Varjo, J. & Pitkänen, H. 2020. Quality and evaluation of Finnish schools. Oxford Research Encyclopedia of Education. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1451 >> Final draft

Varjo, J., Kalalahti, M. & Silvonen, J. Mihin oppilaita ohjataan? – Opinto-ohjauksen rationaliteetit peruskoulun opetussuunnitelmien perusteissa. Kasvatus & Aika 14 (4), 4–20. Verkossa >>

Varjo, J., Kalalahti, M. & Jahnukainen, M. 2020. The reasoning behind the envisioned educational trajectories of young people from Finnish and immigrant origins. Education Inquiry 11 (4), 360–378. Verkossa >>

Kalalahti, M. Jahnukainen, M. Kivirauma, J., Varjo, J. & Zacheus, T. 2020. Koulutuspolun löytämistä ja sitoutumista – Toisen asteen opintojen uudelleensuuntaaminen ja maahanmuuttotaustaisuus. Kasvatus 51 (4), 409–425.

Wallenius, T. 2020. Schools, Performance and Publicity: Contrasting the policy on publicising school performance indicators in Finland with the other Nordic countries. Helsinki Studies in Education 92.

Kalalahti, M. & Varjo, J. 2020. Revisiting universalism in the Finnish education system. Research on Finnish Society 12 (1), 1–16. Verkossa >>

Kalalahti, M. 2020. Opinto- ja uraohjauksessa on nyt muutoksen mahdollisuus. Ilmiö. Sosiologinen media kaikille.

Kalalahti, M. 2020. Inter-ethnic Relations and Bounding Agency: The Social Space of Study Guidance and Counselling. Intersections. East European Journal of Society and Politics 5(4): 59-78. Verkossa >>

Kalalahti, M., Niemi, A-M., Varjo, J. & Jahnukainen, M. 2020. Diversified transitions and educational equality? Negotiating the transitions of young people with immigrant backgrounds and/ or special educational needs. Nordic Studies in Education 40 (1), 36–54. Verkossa >>

Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. (toim.) 2019. Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus.

Holopainen, J., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2017. ”Mun tehtävä on tukea ja esittää kysymyksiä ja kulkea rinnalla” – asiantuntijoiden näkemyksiä maahanmuuttajataustaisten nuorten siirtymisestä toiselle asteelle. Kasvatus 48 (3), 203−216. Verkossa >>