Julkaisuja – Publications

Kalalahti, M. 2023. Urban neighbourhoods and guidance counselling in basic education: a spatial justice approach. British Journal of Sociology of Education, DOI: 10.1080/01425692.2023.2238908

Kalalahti, M. & Varjo, J. 2023. Municipal Governance of Comprehensive Education: The emergence of local universalisms. In Thrupp, M., Seppänen, P, Kauko, J. & Kosunen, S. (eds.)  Finland’s Famous Education System – Unvarnished insights into Finnish schooling. Springer.

Mäkelä, M-L. & Kalalahti, M. 2023. Negotiated, Given and Self-Made Paths: Immigrant Origin Girls and Post-compulsory Educational Transition in Finland. In Thrupp, M., Seppänen, P, Kauko, J. & Kosunen, S. (eds.)  Finland’s Famous Education System – Unvarnished insights into Finnish schooling. Springer.

Kyösti, A., Kaarakainen, S-S., Volmari, S., Wallenius, T., Merikukka, M., Salovaara, V., Kalland, M., Varjo, J. & Virtanen, P. 2023. Muuttuva väestö – väestönmuutoksen vaikutukset varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. Itlan raportit ja selvitykset 2023:1. Helsinki: Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.

Muhonen, R. & Kalalahti, M. 2022. Tutkijakollegiumit, tieteidenvälisyys ja huippututkimuksen ideaali. Tiedepolitiikka, 47(3), 7–22.

Varjo, J., Kalalahti, M. Hooley, T. 2022. The actantial construction of career guidance in Finland’s education policy 1967–2020. Journal of Education Policy, 37 (6), 1009–1027.

Wallenius, T., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2022. Poikkihallinnollisuus opinto- ja uraohjauksen hallintapuheessa [Cross-sectorality at the governance of career guidance]. Hallinnon tutkimus 41 (3), 186–200.

Kalalahti, M. & Varjo, J. 2022. On the pathway to unforeseeable future – An actantial analysis of career designs of young people. YOUNG, 30(4), 327–343.

Kalalahti, M. & Varjo, J. 2021.  Ohjauksen tavoitteet ja merkitykset valtiopäiväkeskustelussa vuosina 1967–1998: aktantiaalinen analyysi. Teoksessa J. Varjo, J. Kauko, H. Silvennoinen (toim.). Koulutuksen politiikat. Koulutussosiologian vuosikirja 3. Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Varjo, J. & Kalalahti, M. 2021. Kansallisesta yhdenmukaisuudesta kunnallisiin perusopetuksen järjestämisen malleihin. Focus Localis 49 (4), 43–58.

Harjula, S., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2021. Ääniä opinto- ja uraohjauksen kansallisella kentällä – ohjauksen kehittämistä koskeva argumenttien analyysi. Kasvatus 52 (3), 269–281.

Zacheus, T., Kalalahti, M., Varjo, J. & Harjula, S. 2021.  Yhteistyö nuorten opinto- ja uraohjauksessa. Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisu 43. Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS.

Varjo, J. 2021. The Rise of Finnish Comprehensive School in the 1960 and 1970s: The same school for all. Teoksessa M. Roos, K.L. Berge, H. Edgren, P. Hiidenmaa & C. Matthiesen (toim.) Exploring Textbooks and Cultural Change in Nordic Education 1536–2020. Brill | Sense.

Varjo, J., Kalalahti, M. & Silvonen, J. Mihin oppilaita ohjataan? – Opinto-ohjauksen rationaliteetit peruskoulun opetussuunnitelmien perusteissa. Kasvatus & Aika 14 (4), 4–20. Verkossa >>

Varjo, J., Kalalahti, M. & Jahnukainen, M. 2020. The reasoning behind the envisioned educational trajectories of young people from Finnish and immigrant origins. Education Inquiry 11 (4), 360–378. Verkossa >>

Kalalahti, M. Jahnukainen, M. Kivirauma, J., Varjo, J. & Zacheus, T. 2020. Koulutuspolun löytämistä ja sitoutumista – Toisen asteen opintojen uudelleensuuntaaminen ja maahanmuuttotaustaisuus. Kasvatus 51 (4), 409–425.

Kalalahti, M. & Varjo, J. 2020. Revisiting universalism in the Finnish education system. Research on Finnish Society 13 (1), 25–40. Verkossa >>

Kalalahti, M. 2020. Opinto- ja uraohjauksessa on nyt muutoksen mahdollisuus. Ilmiö. Sosiologinen media kaikille.

Kalalahti, M. 2020. Inter-ethnic Relations and Bounding Agency: The Social Space of Study Guidance and Counselling. Intersections. East European Journal of Society and Politics 5(4): 59-78. Verkossa >>

Kalalahti, M., Niemi, A-M., Varjo, J. & Jahnukainen, M. 2020. Diversified transitions and educational equality? Negotiating the transitions of young people with immigrant backgrounds and/ or special educational needs. Nordic Studies in Education 40 (1), 36–54. Verkossa >>

Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. (toim.) 2019. Oma paikka haussa. Maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus.

Holopainen, J., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2017. ”Mun tehtävä on tukea ja esittää kysymyksiä ja kulkea rinnalla” – asiantuntijoiden näkemyksiä maahanmuuttajataustaisten nuorten siirtymisestä toiselle asteelle. Kasvatus 48 (3), 203−216. Verkossa >>