Hack for Society: Positiivisella viestinnällä peruskoulujen eriytymistä vastaan

Hack for Society -ohjelmassa opiskelijat, tutkijat ja poliitikot yhdistivät osaamisensa ja kehittivät ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin, joita tieteellinen tutkimus on nostanut esiin. Neljän viikon kovan työn tuloksena syntyi kahdeksan uutta konseptia, joissa yhteistyö ja osallisten oma toimijuus on nostettu keskiöön.

Lue lisää voittaneesta ehdotuksesta:

https://www.thinkcompany.fi/think-media/loppuhuipentuman-jalkiloylyt-hack-for-society-tiimien-ratkaisut-esittelyssa