Esityksiä – Presentations

European Conference on Educational Research

Nuositutkimuspäivät 2022

Nuorten ohjauspalvelujen vaikuttavuuspuhe

NoRnet October 2022

Voices from the field of guidance

Horizontal Governance and Governance Discourses in Career Guidance and Counselling in Finland

Sosiologipäivät / Annual conference of the Westermarck Society 2022

Opinto- ja uraohjaus urbaanissa kaupunkiympäristössä: Spatiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulma (Mira Kalalahti)

Ohjaus ja moniammatillinen yhteistyö (Mira Kalalahti)

The relational agency of career guidance and counsellors (Mira Kalalahti)

Koulutusta, työtä ja hyvää elämää etsimässä – Koulutustrajektoreiden aktantiaalinen analyysi (Janne Varjo & Mira Kalalahti)

Yhteiskuntaluokka nuoruudessa (Janne Varjo, Mira Kalalahti & Minna Vilkman)

Sosiologipäivät / Annual conference of the Westermarck Society 2021

Ääniä opinto- ja uraohjauksen kansallisella kentällä – ohjauksen kehittämistä koskeva argumenttien analyysi (Samira Harjula)

Koulutusta, työtä ja hyvää elämää tavoittelemassa – Suomalais- ja maahanmuuttotaustaisten nuorten koulutuspolkujen aktantiaalinen analyysi (Janne Varjo & Mira Kalalahti)

Kansallisesta yhdenmukaisuudesta kunnallisiin perusopetuksen järjestämisen malleihin (Mira Kalalahti & Janne Varjo)

NERA2020 presentation: ‘Setting the rationalities for career guidance‘. https://nera2020.fi/

Critical perspectives on agency and social justice in transitions and career development -conference presentation: ‘Articulating the ‘official truth’ on guidance and counselling in post-comprehensive educational transitions’‘. https://events.au.dk/careerconf/the-event.html

Kasvatustieteen päivät / FERA conference on Education

Ääniä opinto- ja uraohjauksen kansallisella kentällä (Samira Harjula)

Koulutusvalinnat monikulttuurisessa koululuokassa (Mira Kalalahti)

Monisektoriaalisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet nuorten opinto- ja uraohjauksen hallinnassa (Tommi Wallenius)

Opinto- ja uraohjaus valtiopäiväasiakirjoissa vuosina 1967-1998: Aktantiaalinen analyysi (Janne Varjo ja Mira Kalalahti)

Actantial construction of career guidance in parliament of Finland’s education policy debates 1967–2020  (Janne Varjo, Mira Kalalahti ja Tristram Hooley)

Educational and career guidance as governance of individuals – The produced subject positions of guidance work (Samira Harjula ja Janne Varjo)

The relational agency of career guidance and counsellors (Mira Kalalahti)