Yhteystiedot – Contact information

sähköposti/e-mail: see UH People finder and contacts

Twitter: @Guide_gov

KUPOLI
Koulutussosiologian ja -politiikan tutkimusyksikkö
Kasvatustieteellinen tiedekunta
Siltavuorenpenger 1 B
PL 9, 00014 Helsingin yliopisto

KUPOLI
Research Unit Focusing on the Sociology and Politics of Education
Faculty of Educational Sciences
Siltavuorenpenger 1B
P.O. Box 9
FI-00014 University of Helsinki
Finland