Governance of Career Guidance System 24.8.

You are warmly invited to join the keynotes on Governance of Career Guidance Systems, which will be held on Wednesday 24th August in the UH Main Building, room U3032 (Unioninkatu 34, Helsinki). Please find below timetable for the event.

12.00 – 12.15 – Opening Words by Associate Professor Janne Varjo (University of Helsinki)

12.15 – 13.15 – Keynote lecture by Associate Professor Per-Åke Rosvall (Umeå University) – Career Guidance in Relation to a Diversifying VET with New Forms of Delivery and Institutions

13.15 – 13.30 – Break (refreshments will be provided)

13.30 – 14.30 – Keynote lecture by Professor Tristram Hooley (Inland Norway University of Applied Sciences) – Theorising Career Guidance Policymaking: Watching the Sausage Get Made

14.30 – 15.00 – Discussion by Professor Tero Järvinen (University of Turku)

Please sign up using link below by Friday 19th August:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/118367/lomake.html

You can also join via Zoom:

https://helsinki.zoom.us/j/65815691294?pwd=eWgxMzU5dGU2V3RHTW9IRGsvMldhdz09

The keynotes are a part of Nordic Exploratory Workshop The Governance of Career Guidance Systems in Nordic Countries, funded by The Joint Committee for Nordic Research Councils in the Humanities and Social Sciences (NOS-HS).

Hack for Society: Positiivisella viestinnällä peruskoulujen eriytymistä vastaan

Hack for Society -ohjelmassa opiskelijat, tutkijat ja poliitikot yhdistivät osaamisensa ja kehittivät ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin, joita tieteellinen tutkimus on nostanut esiin. Neljän viikon kovan työn tuloksena syntyi kahdeksan uutta konseptia, joissa yhteistyö ja osallisten oma toimijuus on nostettu keskiöön.

Lue lisää voittaneesta ehdotuksesta:

https://www.thinkcompany.fi/think-media/loppuhuipentuman-jalkiloylyt-hack-for-society-tiimien-ratkaisut-esittelyssa

Nuorten koulutuspolut ja muuttuva koulutuspolitiikka 23.3.

Miltä näyttävät viimeaikaiset koulutuspoliittiset uudistukset tutkimuksen näkökulmasta? Millaisia uusia ohjauskeinoja uudistuksiin liittyy, ja miten nuoret itse reagoivat niihin? Miten nuoret tulkitsevat koulutuspolkuihinsa liittyviä vaatimuksia? Entä miten he tekevät koulutusvalintojaan?

Seminaarissa Nuorisotutkimusverkoston ja Helsingin yliopiston tutkijat esittelevät uutta tutkimusta nuorten koulutusvalinnoista, eriytyvistä koulutuspoluista ja kokemuksista erilaisten ohjauskeinojen kohteena. Kommenttipuheenvuorot pitävät opiskelijajärjestöjen edustajat ja Opetushallituksen pääjohtaja.

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/tapahtumat/2612-webinaari-nuorten-koulutuspolut-ja-muuttuva-koulutuspolitiikka

Koulutuksen politiikat: Kasvatussosiologian vuosikirja 3 on Ilmestynyt

Miten globaalit virtaukset ja kansainväliset järjestöt vaikuttavat koulutuspolitiikkaan? Merkitseekö opetuksen digitalisaatio vallan siirtymistä valtiolta ja kunnilta laitteiden ja ohjelmistojen kehittäjille? Voidaanko koulutuksessa pitää yllä valtakunnallisesti tasaista laatua, kun kunnat päättävät yhä itsenäisemmin opetuksen järjestämisestä? Miten yhteiskunnalliset eturyhmät saavat ideoitaan valtakunnalliseen koulutuspolitiikkaan? Kasvatussosiologian kolmas vuosikirja tarkastelee koulutuspolitiikkaa sekä teoreettisesti että empiirisesti. Teoreettisissa tarkasteluissa jäsennetään politiikan muotoilua toimijoineen ja pohditaan lähestymistapoja koulutuspolitiikan tutkimiseen. Empiiriset analyysit pureutuvat koulutuksen politiikkoihin mikrotasolta makrotasolle, paikallisesta globaaliin ja varhaiskasvatuksesta elinikäiseen oppimiseen.

Koulutuksen politiikat johdattaa koulutuspolitiikan tutkimukseen 2020-luvulla. Tarkasteltavien ilmiöiden moninaisuus antaa hyvän kuvan koulutuspolitiikan laajasta ymmärryksestä ja tutkimuskohteiden sekä -menetelmien monipuolisuudesta. Koulutuksen politiikat soveltuu kurssikirjaksi kasvatus- ja yhteiskuntatieteisiin. Se on myös sivistävä katsaus kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille sekä monipuolinen esitys aihepiiriin tutustuvalle tutkijalle tai koulutuspolitiikan kohteena olevalle elinikäiselle oppijalle.

Koulutuksen politiikat: Kasvatussosiologian vuosikirja 3

Koulutus – valinnan vapautta vai vallan käyttöä? | Janne Varjo | #Sivistystä! – Jakso 2

Sivistystä! on kasvatustieteistä ammentava keskusteluohjelma, joka pureutuu ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin kriittisin lähtökohdin. Se suuntaa huomiota valtamedian sivuuttamiin ja vähälle huomiolle jääneisiin näkökulmiin samalla valaisten teeman kulttuurisia ja yhteiskunnallisia raameja. Aiheita avaavat keskustelijat monista yhteiskuntalokeroista. Podcastia tekee Aikuiskasvatuksen kilta ja se nauhoitetaan Jaksomedian studiolla.

Koulutus – valinnan vapautta vai vallan käyttöä? | Janne Varjo | #Sivistystä! – Jakso 2

Se­cur­ing the re­pub­lic? – Science, universi­ties and polit­ical or­der in the Nordic Countries

The idea that scientific knowledge plays a fundamental role in good government has been an enduring tenet in political thought and historically a supporting argument for establishing universities in order to “secure the republic”, to quote James Madison.

Yet, studies have paid little systematic attention to the role of universities in liberal democratic systems – what is the democratic value of scientific knowledge and higher education in present day political orders? How does it manifest itself? How does political organization influence the relative weight and authority of scientific expertise in public policy?

The mix of decision-making concerns we see also changes over time and across systems. This is evident in the current response to the Covid-crisis, as the world has turned into a brutal experiment in the use of scientific knowledge in public policy making. We are now starting to see the effects of different “knowledge regimes”.

Taking the Nordic countries as the empirical reference, we see the panoply of different practices in giving and accepting policy advice and in mixing scientific, economic, social and political decision-making premises. The variety of responses to the acute crisis also gives us grounds for reflecting on deeper and possibly paradoxical trends: “scientization” of political orders, on the one hand, and, and, on the other, an increasing contestation of scientization that challenges the value of science and higher education.

After the keynote address, the discussion will continue with Åsa von SchoultzJanne Varjo and director of HSSH professor Risto Kunelius.

Åse Gornitzka is Professor at the Department of Political Science and, since 2017, Vice-Rector for Research and Internationalisation at the University of Oslo. Gornitzka holds a doctoral degree in Public Administration from the University of Twente.

She has studied reform and change in higher education, organisational change within universities and the interface between expertise, public administration and governance in the EU and at the national level. This work includes research on the role and composition of the numerous expert groups in European Union policy-making.

Gornitzka’s most recent contributions deal with reputation management in public sector organisations, such as Universities as Agencies: Reputation and Professionalization (Palgrave – Macmillan, 2019), a book she edited together with Christensen and Ramirez.

Professor Åsa von Schoultz holds the Swedish Chair in Political Science at the University of Helsinki since 2017. Her research currently focuses on electoral competition within parties and citizens’ and elites’ perceptions on democratic processes. Other fields of interest are voting behavior, political participation and political behavior of minorities.

Janne Varjo is an associate professor (tenure track; education, society and culture) at the Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki, and more particularly in the Research Unit focusing on the Sociology and Politics of Education (KUPOLI).

After his doctoral thesis Drafting Education Legislation for the Competitive State – The Parliament of Finland and the 1990s Change in Education Policy (2007) Varjo has worked in six research projects altogether. All of these projects are closely connected to issues of educational equality and governance of education – the range of objects of inquiry varying from nation states to social classes, and from municipalities to ethnic groups. He is also the editor-in-chief of Kasvatus (Finnish Journal of Education).

Join the New Research Culture event on Monday 1.2. at 13:00 via live stream.