Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry

Vuosi 2019 Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistyksessä jatkui yhtä tapahtumarikkaana kuin edellisetkin. Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys ry eli EKY on Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille tarkoitettu tiedekuntajärjestö. EKY näyttäytyy edelleen opiskelijoillemme tärkeänä yhteisönä, sillä jäsenten osuus opiskelijoista lähentelee sataa prosenttia. EKY pyrkiikin olemaan opiskelijoidemme tukena niin koulutukseen liittyvissä kuin vapaa-ajan asioissa.

Opiskelijoiden fyysinen ja henkinen hyvinvointi on ollut EKY:ä sekä tiedekuntaamme puhuttava asia viime vuosina. Vuonna 2018 toteutimme yhdessä tiedekunnan kanssa koko opiskelijakuntaa koskevan kyselyn mm. opintojen etenemisestä, jaksamisesta ja sosiaalisista suhteista. Kysely toi ilmi huolestuttavia piirteitä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen. Useat kokivat opinnot ylikuormittaviksi ja moni oli harkinnut opintojen jakamista useammalle vuodelle tai jopa alan vaihtamista kokonaan. Päätimme toistaa kyselyn vuonna 2019 saadaksemme tietoa pidemmältä aikaväliltä ja voidaksemme vertailla tuloksia. Vuoden 2018 vastausten perusteella tehtyjä toimenpiteitä kiiteltiin ja tulokset olivat yleisesti ottaen hieman edellisvuotta parempia. Opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen ovatkin jatkossa EKY:n tärkeimpiä tavoitteita ja niihin panostetaan yhdessä tiedekunnan, ohjaavien opettajien, YTHS:n ja opintopsykologien kanssa. Hyvinvointikysely aiotaan toistaa vuosittain.

EKY on säännöllisesti yhteydessä tiedekuntaan. Hallitus tapaa dekaanin noin kerran kuukaudessa ja sen lisäksi opiskelijaedustajia on monissa tiedekunnan toimielimissä, kuten tiedekuntaneuvostossa. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat ovat myös useana vuonna loistaneet Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa korkeimmalla äänestysprosentillaan. Vuonna 2019 toimintaansa edarissa jatkoi kolme EKY:läistä opiskelijaedustajaa. Lisäksi opiskelijamme, Riikka Hakala, valittiin vuonna 2019 HYY:n hallitukseen. EKY on yhdessä Pykälän, LKS:n, HLKS:n ja Justuksen kanssa osa vaalirengas HELP:iä.

EKY:llä on useita tiedekuntajärjestön alaisia kerhoja, joita se tukee taloudellisesti. Kerhot keräävät tyypillisesti pientä jäsenmaksua, joilla ne kattavat erilaisia tapahtumia, kuten luentoja, retkiä ja paneeleita. Perinteisten kerhojen, kuten hevos-, kissa- ja koirakerhojen lisäksi viime vuosina uudet etiikka- ja villieläinkerhot ovat nostaneet päätään ja ne ovatkin vuonna 2019 vakiinnuttaneet paikkansa opiskelijoiden keskuudessa. Eläinlääkiksen speksi koostuu kymmenistä eläinlääketieteen opiskelijoista, jotka jälleen kerran saivat kasaan keväällä Musiikkiteatteri Kapsäkissä esitetyn huikean produktion Pikkuleipä, eli kuinka lakkasin murehtimasta ja opin myymään kamaa.

EKY järjestää jäsenistölleen useita niin suuremman kuin pienemmänkin mittakaavan tapahtumia. Järjestön sisäisiä omia tapahtumia ovat mm. erilaiset rastiseikkailut, hyytävä haamujahti sekä perinteitä kunnioittava Selliappro. Yhteistapahtumia muiden järjestöjen kanssa oli myös runsaasti, mm. EKY:n, Pykälän ja LKS:n yhteiset Wappu-juhlat Circuksessa ja yhteissitsejä esimerkiksi Merikadetit ry:n, Fyysikkokillan ja YFK:n kanssa. EKY kävi myös edustamassa muiden järjestöjen tapahtumissa sekä useissa vuosijuhlissa. Omat 73. vuosijuhlat järjestettiin 30.3. ravintola Koskenrannassa seuraavan päivän silliaamiaista unohtamatta.

Juhlimisen lisäksi EKY järjestää opiskelijoilleen paljon yleishyödyllistä toimintaa. Yhteistyökumppanit pitävät alaan liittyviä luentoja ja tulevat kollegat ovat käyneet kertomassa urapoluistaan. Excuvastaava tutustutti ekyläisiä tänä vuonna mm. HESY:yn ja Ali-Ollin Alpakkatilaan, ja liikuntavastaava pitää opiskelijat liikkeessä viikottaisen sählyvuoron ja erilaisten liikuntaexcursioiden muodossa. Yksi vuoden 2019 kohokohdista oli Suomessa järjestetty yleisurheilukilpailu NVM eli Nordiska Veterinär Mästerskapet, johon osallistui urheilumielisiä opiskelijoita Suomesta, Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Virosta. Urheilukilpailu huipentui EE-talolla järjestettyyn illallisbankettiin.

EKY pyrkii jatkossakin olemaan tärkeä toimija eläinlääketieteen opiskelijoiden keskuudessa, oli kyseessä sitten merkittävät kansalliset tai kansainväliset ongelmat, oman ammattikunnan sisäiset huolenaiheet tai opiskelijoiden elämä niin arjessa kuin juhlassakin.

Milla Takala
EKY ry:n varapuheenjohtaja 2020

Eläinlääkiksen speksi ”Pikkuleipä, eli kuinka lakkasin murehtimasta ja opin myymään kamaa” tarjosi katsojilleen villiä menoa.

Vuosijuhlatunnelmaa Koskenrannasta 30.3.

 

 

 

 

 

Yksi vuoden 2019 kohokohdista oli Suomessa järjestetty yleisurheilukilpailu NVM eli Nordiska Veterinär Mästerskapet, johon osallistui urheilumielisiä opiskelijoita Suomesta, Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Virosta. Kuvassa Suomen NVM-joukkue.

NVM:n kruunasi illallisbanketti EE-talon Viikunassa.

PreWapun pesispeli Sampsaa vastaan.

Vappua vietettiin keväisessä säässä.

 

 

 

 

 

Selitykset:

YTHS = Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Pykälä ry = Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden tiedekuntajärjestö
LKS = Lääketieteen kandidaattiseura ry
HLKS = Hammaslääketieteen kandidaattiseura ry
Justus ry/rf = Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikössä opiskelevien ainejärjestö
Merikadetit ry = Merivoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerin virkaan opiskelevien kadettien oppilaskunta ja opiskelijajärjestö
Fyysikkokilta ry = Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijoita yhdistävä yhdistys
YFK = Yliopiston farmasiakunta – Universitetets farmaciekår ry
Sampsa ry = Maatalousylioppilaiden yhdistys