Tutkimuksen varadekaanin katsaus

Rekrytoinnin vuosi 2019 Helsinki One Health –organisaatiossa

Vuonna 2019 ihmisen ja eläinten yhteisen terveyden tutkimuksen verkosto-organisaatio Helsinki One Health (HOH) keskittyi rekrytoimaan uusia professoreita – ja siinä sivussa myös tutkimuskoordinaattorin. Jo etukäteen tiedettiin, että paljoon muuhun ei paukkuja olisi riittänytkään. Tietysti Helsingin yliopiston kansainvälisen tutkimuksen arvioinnin hienoista tuloksista iloittiin tutkimusfoorumissa kesäkuussa.

Jokaisessa professori-rekrytoinnissa edettiin Helsingin yliopiston nykykäytännön mukaisesti niin, että tehtävä oli samanaikaisesti auki kolmella portaalla: assistant, associate ja full professor -tasoilla. Jokaista tehtävää rekrytoitiin valmistelemaan viiden hengen professoriryhmä mukana olevista tiedekunnista ja virastoista (Ruokavirasto, Luonnonvarakeskus Luke). Jokainen tehtävä oli kansainvälisessä levityksessä ja jokaiseen tehtävään myös saatiin kymmeniä erinomaisia kansainvälisiä hakemuksia. Kisa oli kova.

Kun hakemukset saapuivat, katsottiin jääviydet ja jäävit professorit jättäytyivät pois tehtävän täyttöprosessista. Jäävinä poistuneille haettiin ei-jäävit korvaajat, jälleen mukana olevista tiedekunnista.

HOH sai ensimmäisen tenure track -apulaisprofessorinsa toukokuussa 2019. Kyseessä oli vertailevan sairaustutkimuksen apulaisprofessuuri ja tehtävään valittiin ELT, dosentti, ECVN, erikoiseläinlääkäri Tarja Pääkkönen. Tehtävä on eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen. Tarja Pääkkösen tutkimusryhmä selvittää neurologisten sairauksien, kuten esimerkiksi epilepsian syntymekanismeja, hoitoa ja pitkäaikaisvaikutuksia eri eläinlajeilla, mm. koiralla, ja ihmisellä.

Jatkoa seurasi, kun ELT Annamari Heikinheimo nimettiin zoonoottisen mikrobilääkeresistenssin professoriksi elokuussa. Tehtävä on eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja Ruokaviraston yhteinen. Annamari Heikinheimon tutkimusryhmä tarkastelee bakteerien resistenssiin liittyvää geeniperimää, leviämisreittejä ja resistenssin kehittymistä uuden sukupolven DNA-sekvensointitekniikoiden avulla.

Loppuvuodesta 2019 HOH:iin nimettiin vielä viisi nuorta professoria lisää. Tuore apulaisprofessori Peter Krawczel tulee Tennesseen yliopistosta Yhdysvalloista, ja hänet nimitettiin eläinten hyvinvointitutkimuksen apulaisprofessoriksi, alanaan tuotantoeläinten ja seuraeläinten hyvinvointitutkimus. Tehtävä on eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan yhteinen. Luke tulee rekrytoimaan ryhmään lisävoimia vuonna 2020.

Elintarviketurvallisuuden riskinhallinnan apulaisprofessorina aloitti ELT Janne Lundén. Hänen ryhmänsä tutkimusaihe liittyy ruokapöydällemme päätyviin riskeihin ja niiden minimointiin. Kyseessä on uusi ala ja professuuri on alalla ensimmäinen.

 

 

Lääketurvallisuuden ja -vaikuttavuuden apulaisprofessoriksi nimettiin Anna-Riia Holmström. Tehtävä on eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja farmasian tiedekunnan yhteinen, ja se on kansainvälisesti merkittävä avaus ja Suomessa ensimmäinen tämän alan professuuri.

Märehtijöiden terveyden ja sairaanhoidon professoriksi nimettiin dosentti, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri Heli Simojoki. Heli Simojoen ryhmä tutkii märehtijöiden, etupäässä naudan, tulehdussairauksia ja niiden epidemiologiaa. Tehtävä on jaettu maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan ja eläinlääketieteellisen tiedekunnan kesken.

Uhkaavien infektiotautien apulaisprofessoriksi nimettiin Tarja Sironen, jonka ryhmä tutkii korona-viruksen ja ebola-viruksen tyyppisiä, muuntuvia mikrobeja sekä olosuhteita, jotka tekevät niistä taudinaiheuttajia. Tehtävä on jaettu eläinlääketieteellisen tiedekunnan sekä lääketieteellisen tiedekunnan kesken.

 

Haluan HOH-organisaation puolesta onnitella uusia aloittaneita professoreita vielä kerran sekä kiittää kaikkia niitä lukuisia professoreita, jotka ovat sitoutuneesti ja ansiokkaasti tehneet työtä, jotta nämä rekrytoinnit saatiin maaliin.

 

Olli Peltoniemi 
varadekaani, tutkimus / HOH
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston kansainvälisen tutkimuksen arvioinnin hienoista tuloksista iloittiin tutkimusfoorumissa kesäkuussa.