Rahoitus

RAHOITUS 2016 2017 2018   2019
Helsingin yliopiston jakama budjettirahoitus
(milj.euroa)
15,2 14,2 13,3     12,4
Täydentävä rahoitus (milj. euroa) 10,7 11,3 12,0     12,3
Yhteensä (milj. euroa) 25,9 25,5 25,3     24,7