Yliopistollinen eläinsairaala

Eläinsairaalan vuosi

Yliopistollinen eläinsairaala palvelee eläimiä, eläinten omistajia, eläinlääketieteellistä koulutusta ja tukimusta ympäri vuorokauden ja vuoden jokaisena päivänä. Eläinlääketieteen lisensiaattivaiheen opiskelijat oppivat sairaalassa välttämättömät kliiniset taidot ja pääsevät soveltamaan teoriaopintojaan käytännössä. Sairaalan potilaat luovat myös tärkeän kliinisen tutkimuksen pohjan eläinlääketieteen tutkijoille. Yliopistollisen eläinsairaalan muodostavat Viikin pieneläinsairaala ja hevossairaala, sekä Mäntäsälässä sijaitseva tuotantoeläinsairaala. Yliopistollinen eläinsairaala on myös osa valtakunnallista eläinlääkintähuoltoa: pieneläinsairaala ja hevossairaala toimivat pääkaupunkiseudun kuntien kunnallisena päivystävänä eläinlääkäripalveluna ja tuotantoeläinsairaala useiden alueensa kuntien kunnallisena eläinlääkintähuoltona. Hevossairaala on Suomen ainoa ympäri vuorokauden päivystävä hevossairaala.

Aloitin itse Yliopistollisen eläinsairaalan johtajana 25.3.2019. Tehtävä on minulle eläinlääkärinä suuri kunnia, onhan Yliopistollinen eläinsairaala monelle meille eläinlääkärille se paikka, jossa meidän eläinlääkäri-identiteettimme ensi sijassa muodostuu.

Vuoden 2019 aikana Yliopistollisen eläinsairaalan toiminta arvioitiin osana Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetustoimintaa eurooppalaisen ESEVT-arviointijärjestelmän mukaisesti. Yliopistollinen eläinsairaala sai erityisesti kiitosta siitä, että opiskelijat saavat siellä eurooppalaisittain korkeatasoista, mutta hyvin käytännönläheistä ja yksilöllistä opetusta.

Pieneläinsairaala

Pieneläinsairaalassa toimivat kirurginen yksikkö, sisätautiyksikkö, sekä päivystys/tehohoitoyksikkö. Toimintaa tukevat osaltaan diagnostisen kuvantamisen yksikkö, anestesiayksikkö sekä fysioterapia. Pieneläinsairaala toimii myös merkittävänä lähetesairaalana ympäri Suomea saapuville vaativille potilaille.

Pieneläinsairaalan toiminta on kehittynyt 2019 edelleen sekä potilasmäärän, että liikevaihdon suhteen. Pieneläinsairaalassa hoidettiin 2019 yli 20 000 potilasta.

Hevossairaala

Hevossairaala on tärkeä koko Suomen hevosväelle, tarjoaahan se ainoana yksikkönä sairaalatasoista hoitoa hevosille joka päivä, kaikkina vuorokauden aikoina.

Hevossairaalan arkea on vuoden 2019 aikana varjostanut MRSA-sairaalabakteerin löytyminen sairaalasta. Sairaalabakteerit ovat nykyaikana monen korkeatasoisen sairaalayksikön riesa, tällä kertaa siis Yliopistollisen hevossairaalan. Eläinsairaalan tiloja on saneerattu vuoden aikana kaksi kertaa ja toimintaa sekä suojauksia on kehitetty. Sairaalabakteeri ei ole johtanut vakaviin potilasvahinkoihin ja se on saatu hallintaan. Toiminnan kehittäminen on jatkunut vuodelle 2020, jolloin eläinsairaalaan on palkattu hygieniahoitaja.

Vastoinkäymisistä huolimatta hevossairaalan toiminta jatkui läpi vuoden vilkkaana, erityisesti syksyllä. Potilaita hoidettiin entiseen tapaan lähes 2800 hevosta.

Tuontantoeläinsairaala

Tuotantoeläinsairaalan toiminta Mäntsälän Saaren kartanon alueella on jatkunut vilkkaana. Tilakäyntejä tehtiin 2800 ja niillä hoidettiin yli 10 000 nautaa, sikaa ja hevosta.

Vuonna 2019 alkoi viimein kauan odotettu tuotantoeläinsairaalan tilojen remontti. Useita vuosia jäissä ollut remontti aloitettiin syksyllä 2019 ja sen on määrä valmistua syksyllä 2020. Remontti on edennyt kaikin puolin mallikkaasti ja aikataulussa, ja sen seurauksena tuotantoeläinsairaala saa uudet ja asianmukaiset puitteet niin tuotantoeläinten sairaalatoiminnan, kuin kunnallisten sopimusten mukaisen pieneläintoiminnan tekemiselle.

Helsinki One Health –tutkimusverkosto ja sairaala

Tiedekunnan tutkimusstrategia keskittyy yhteinen terveys – One Health -teemaan. Eri toimijoiden kanssa ja erilaisia rahoituskanavia käyttäen on rakentunut Helsinki One Health –tutkimusverkosto, HOH.

Eläinsairaalassa tehtävä HOH-tutkimus kehittyi 2019 kahden nimityksen kautta. Pieneläinsairaalassa toimiva neurologi dosentti, ECVN, ELT, erikoiseläinlääkäri Tarja Pääkkönen valittiin vertailevan sairauksien tutkimuksen apulaisprofessoriksi. Tehtävä on yhteinen lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Märehtijöiden sairauksien ja terveydenhuollon apulaisprofessoriksi valittiin tuotantoeläinsairaalassa toimiva dosentti, ELT Heli Simojoki. Tehtävä on yhteinen maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan kanssa. Eläinsairaalan onnittelut valituille.

 

Timo Wahlroos
Yliopistollisen eläinsairaalan johtaja